02 februari 2018
Stöd & omsorg

Hur ska BAS kunna
spara 43 miljoner?

Anna-Stina Fors Sjödin har under sex år varit chef för BAS-förvaltningen. Under denna tid har mycket positivt hänt, men hon möter också också rejäla utmaningar. Att börja 2018 med ett underskott på 42,8 miljoner kronor är en tuff nöt att knäcka.

Hej Anna-Stina! Hur är det att vara förvaltningschef i en sådan situation?

– Jag har ett fantastiskt uppdrag som är stort, utmanande och roligt. Svårt också naturligtvis, men tillsammans med chefer och medarbetare i olika verksamheter gör vi verkligen allt vi kan för att ha koll på behov och resurser. Den handlingsplan vi tagit fram för att klara verksamheten, med den budget vi tilldelats, är tuff men räcker ändå inte på långt håll.

Varför är BAS-förvaltningens ekonomi i gungning?
– Vi jobbar i huvudsak inom verksamheter som kommunen enligt lag är tvingad att ha, vi kan alltså inte välja bort dem. Inom en hel del av dem, framför allt hemtjänsten, har det skett stora behovsökningar.

Den sociala barn- och ungdomsvården samt den kommunala vuxenutbildningen har också ökat sina kostnader. Antal elever på SFI har exempelvis fyrdubblats sedan 2013, vilket innebär att antal lärare måste bli fler. Ett stort flyktingmottagande har dessutom påverkat människors behov av stöd från socialtjänsten, vilket också påverkar våra kostnader.

I Kramfors kommun har vi en befolkning med många äldre, vi har dessutom höga ohälsotal och andra socioekonomiska faktorer som på olika sätt påverkar socialtjänstens insatser och kostnader.

Har du några exempel på sådant ni gör för att få bättre balans i budgeten?
– Förvaltningen anpassar självklart verksamheten efter de behov som finns. Som exempel kan nämnas att boendeplatser, personal och handläggartjänster för ensamkommande barn dras in i den takt antal ungdomar minskar.

I hemtjänsten har vi kontinuerligt förbättrat produktiviteten, det vill säga ökat den tid som läggs på den direkta omvårdnaden. Här har digitala lösningar varit en bidragande orsak, men framförallt har vi ett medvetet arbetssätt och ordning och reda på behov och resurser.

Vi arbetar också hårt för att få till en stabil personalsituation inom individ- och familjeomsorgen, så att det blir tid, pengar och kraft över till annat än akuta åtgärder inom den sociala barn- och ungdomsvården.


Finns det saker som ni inte kommer att föreslå?
– Ja, vi kan inte avveckla fler boenden för äldre för att minska kostnader. Vi behöver snarare få fler boendealternativ på plats om inte kostnaden för hemtjänst ska öka ännu mer. Vi kan heller inte sluta placera barn som behöver skydd med hänsyn till att pengarna är slut.

Hur viktig är personalen ute på fältet för dig?
– Medarbetarna som möter brukare och elever varje dag gör skillnad för många och är oerhört viktiga. Oavsett uppdrag och arbetsställe gör de ett fantastiskt jobb!

Under åren har vi gjort en hel del för att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Trots att arbetskläder, bra bilar i hemtjänsten och ett rimligt antal anställda för varje chef kostar pengar är det enligt min mening väl använda pengar. Några förslag som försämrar på detta område kommer inte läggas fram från förvaltningen så länge jag är chef. Ska vi ha någon chans att behålla och ersätta personal i vård och omsorgsverksamhet och inom individ och familjeomsorgen måste det givetvis finnas rimliga förutsättningar att utföra sitt arbete.

Tror du att ni lyckas förbättra ekonomin?
– Vi kommer att kunna sänka kostnaderna när behov minskar och om nämnden ställer sig bakom de förslag vi lägger. Några 42,8 miljoner kronor kan dock, enligt min bedömning, inte sparas utan att verksamhetens kvalitet och personalens arbetsmiljö påverkas negativt.

Med stor sannolikhet är det verksamhet och service till kommuninnevånarna som inte är lagstadgad för kommunen att tillhandahålla, som måste omprövas. Men för detta behövs politiska direktiv och/eller en förändrad ambitionsnivå.

 

BAS-nämndens beslut i februari

Den 1 februari behandlade BAS-nämnden åtta punkter på handlingsplanen. Dessa omfattade bland annat Kramforshjärtat, Familjeteamet, väntjänstbidrag och integrationsstrateg.

Läs om vad som beslutades

Uppdaterad: 2018-02-05 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anna-Stina Fors Sjödin
Chef för Bistånds-,
arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen

0612-802 34
annastina.forssjodin@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.