06 juli 2018
Stöd & omsorg

Kammarrätten beslutar - Inget fel har begåtts vid upphandling

Kramfors kommuns upphandling av de biståndsbedömda städ- och tvättjänsterna inom äldreomsorgen gick rätt till. Det slår Kammarrätten fast. Därmed avslås den ansökan om överprövning som gjorts om avtalets giltighet. Samarbetet med Samhall fortsätter.

– Den dom som kom tidigare i förvaltningsrätten upphävs i och med Kammarrättens utlåtande, vilket är ett mycket positivt besked. Nu kan vi bygga vidare på en väl fungerande verksamhet och fortsätta utveckla den, säger Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningens ordförande Jonne Norlin (S).

Även BAS-förvaltningens chef Anna-Stina Fors Sjödin är nöjd med utgången. När Samhall vann upphandlingen innebar det starten på ett samarbete där många kan ses som vinnare.

– Naturligtvis är vi måna om att brukarna ska få insatser av god kvalitet och att de anställda har en bra arbetssituation. Men med det här avtalet har vi också öppnat upp vård- och omsorgssektorn för människor med funktionsvariationer, vilket är en win-winsituation.

Bakgrund

Kramfors kommun tog i december 2015 ett politiskt beslut om att göra en upphandling av bland annat biståndsbedömda städ- och tvättjänster inom äldreomsorgen. Efter utvärdering fick Samhall uppdraget, avtalet undertecknades i februari 2017. Avtalstiden löper på två år med möjlighet till förlängning under ytterligare två år.

Gammal vs ny lagstiftning

Detta beslut har sedan överklagats av tre tvättföretag. Man anförde att upphandlingen inte påbörjades i december 2015 då beslutet togs utan i november 2016 då upphandlingen annonserades. Under den tid som förflutit däremellan kom en ny lagstiftning för upphandlingar. En av frågorna som prövats har varit om det är den nya lagen eller den lag som fanns 2015 som ska gälla.

Städföretagen har hävdat att felaktigheter har begåtts, eftersom kommunen inte följt den nya lagstiftningen. Enligt den nya LOU (lagen om offentlig upphandling) måste man annonsera upphandlingar i Europeiska unionens tidning EUT samt i en speciell databas.

Den nya lagstiftningen säger också att man ska hänvisa till tillämpliga CPV-koder enligt Europaparlaments och rådets förordning om gemensam terminologi. Kramfors kommun har hänvisat till rätt CPV-koder när det gäller städning och renhållning, men inte tvättjänster. De överklagande entreprenörerna hävdar att de missat att lägga in anbud på grund av detta.

Avtalet förklarades ogiltigt av förvaltningsrätten

I en tidigare dom slog Förvaltningsrätten fast att upphandlingen påbörjats i samband med att det politiska beslutet togs i december 2015. Då är det den äldre lagstiftningen som ska gälla och inga fel har begåtts vad gäller tidpunkt för annonsering.

Däremot tog Förvaltningsrätten beslut om att förklara avtalet med Samhall ogiltigt då felaktig CPV-kod använts.

Kramfors fick rätt till slut

Kramfors kommun överklagade i sin tur ogiltigförklarandet, varför ärendet hamnade i Kammarrätten.

Igår, den 5 juli 2018, kom Kammarrättens dom. I den står att Kammarrätten delar Förvaltningsrättens bedömning att upphandlingen får anses påbörjad i december 2015. Men Kammarrätten gör också bedömningen att den uteblivna CPV-koden inte är av digniteten att upphandlingen behöver göras om.

I domslutet står: ”Eftersom ett upphandlingsförfarande med annonsering har skett finns inte förutsättningar att förklara avtalet ogiltigt med stöd av de bestämmelser om åberopats. Överklagandet ska därför bifallas.”

– Vi annonserade enligt de förutsättningar som rådde vid tidpunkten och är nu mycket glada över att få arbetsro. Det finns så mycket bra med den här lösningen.

Uppdaterad: 2018-07-09 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anna-Stina Fors Sjödin
Chef för BAS-förvaltningen
0612-802 34
annastina.forssjodin@
kramfors.se

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.