09 juli 2018
Stöd & omsorg

Diskriminering sker inte inom hemtjänsten

Vårdtagare som har hemtjänst kan inte välja bort personal med utländsk bakgrund. Vi diskriminerar inte heller någon som arbetar i vår verksamhet eller söker jobb hos oss. Det visar en kontroll som Diskrimineringsombudsmannen gjort.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har haft i uppgift att granska hur Kramfors kommun i stort arbetar med arbetsförhållanden och rekrytering i enlighet med diskrimineringslagen. I samband med granskningen undersökte DO även uppgifter som förekommit i media om att brukare av hemtjänstens service ska kunna säga nej till utländsk personal.

– Det var stort mediapåslag för ett år sedan där vissa uppgifter inte var korrekta. DO:s granskning tydliggör att hemtjänsten i Kramfors kommun inte bidrar till diskriminering, vilket jag är mycket glad för, säger Anna-Stina Fors Sjödin, chef för Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS).

Planering med omsorg om både brukare och personal
I tillsynen har Kramfors kommun redogjort för hur hemtjänstens planeringssystem fungerar. Planeringen görs centralt och det är brukarnas behov som styr upplägget. I programmet man använder vid planeringen finns en funktion som heter ”Bör ej besöka”. Den används för att markera när viss personal inte är lämplig att besöka en del brukare.

”Bör ej besöka” används dock inte för att markera etniskt ursprung utan kan användas på vem som helst. Den psykosociala omsorgen om personalen är stor och om arbetsmiljön blir oacceptabel för en anställd kan planeringsenheten göra en anteckning via ”Bör ej besöka”. Orsak att använda funktionen kan vara att vårdtagaren och den anställde är släkt med varandra eller nära vänner sedan tidigare.

– Vi har ansvar för såväl personalens som brukarnas bästa, båda parter ska känna trygghet och må bra, säger Anna-Stina Fors Sjödin.

Främjande och förebyggande arbete
DO har också kontrollerat hur vårt främjande och förebyggande arbete mot diskriminering inom rekrytering och arbetsförhållanden överlag går till, alltså inte enbart inom hemtjänsten.

Svaret är där att Kramfors kommun arbetar för att ge alla arbetstagare oavsett etnisk tillhörighet lika möjligheter att söka lediga anställningar och möjlighet till befordran. Arbetssättet är anpassat till de ändringar i diskrimineringslagen som trädde i kraft 2017.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anna-Stina Fors Sjödin
Chef för BAS-förvaltningen
0612-802 34
annastina.forssjodin@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.