28 september 2018
Stöd & omsorg

Digital välfärdsteknik utvecklar och förenklar

För att klara välfärdens utmaningar behöver vi i högre grad använda modern teknik. Det anser BAS-nämnden som igår antog en handlingsplan för digitalisering och välfärdsteknik. I den ingår bland annat att skapa en e-tjänst för försörjningsstöd.

En ansökan om försörjningsstöd, det vill säga ekonomiskt bistånd, görs idag manuellt genom att ansökaren fyller i en blankett och skickar in. Handläggningen är en omfattande process som kräver både telefonsamtal och möten. Förutom själva ansökan måste även ett antal handlingar fyllas i på rätt sätt och bifogas.

– Enligt en undersökning kräver en nyanmälan cirka elva timmars handläggningstid. En återansökan kräver tre timmar. Med en e-tjänst kommer tiden att minska rejält, säger Jonne Norlin (S), ordförande i Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden.

Halvautomatisk e-tjänst
Den form av e-tjänst som ska skapas är halvautomatiskt, vilket innebär att ansökaren hittar alla nödvändiga dokument i e-tjänsten. Det finns även tydliga instruktioner för hur allt ska fyllas i. Den inskickade informationen förs sedan över till verksamhetssystemet och handläggarna kopplas in för beslut.

– Det finns en möjlighet att även koppla in en robot som enligt en kalkyl tar beslut. Men där är vi inte än. Vi satsar på en lösning som ger oss effektivitetsvinster, men som också underlättar för medborgaren.

Fler punkter på handlingsplanen för välfärdsteknik
E-tjänsten för försörjningsstöd är en del i BAS-nämndens handlingsplan för digitalisering och välfärdsteknik 2018-2020. Välfärdsteknik kan bland annat stödja ett eget boende och förebygga eller komplettera vård- och omsorgsbehov. Digitala trygghetslarm, tele-och videokommunikation, trygghetskameror, sensorer i hemmet och mobilt arbetssätt är några exempel på sådant vi redan använder.

Andra exempel på utvecklingsområden enligt BAS handlingsplan:

  • Dokumentation via app i arbetstelefonen
  • Digital signering
  • GPS som en möjlighet för dementa att tryggt kunna vistas ute själva
  • Digital nyckelhantering till bland annat medicinrum
  • Videokonferensrum – distansmöten och brukarkontakt via distansteknik
  • Videovårdsplanering via distansteknik
  • Uppföljning av biståndsbeslut via Skype
  • E-tjänst för faderskapsanmälan

Uppdaterad: 2019-07-17 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Anna-Stina Fors Sjödin
Förvaltningschef BAS
0612-802 34
annastina.fors.sjodin@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.