Digitalt vårdplaneringsmöte
07 februari 2019
Stöd & omsorg

Digital teknik möjliggör vårdplanering i hemmet

I samarbete med Region Västernorrland prövar vi möjligheten att använda videoteknik i samband med patienters hemgång från sjukhuset. En lag från 1 januari 2018 gör det möjligt att planera fortsatt behov av vård i hemmiljö istället för på sjukhus.

Många patienter som hamnat på sjukhus har behov av vård och stödinsatser även efter hemkomsten. En samordning av fortsatta insatser är till för att patienten ska känna sig trygg och få bästa möjliga omsorg.

För att utveckla samordningen ytterligare har regionen initierat projektet ”Samordnad individuell planering (SIP) på distans”. Projektet, där Kramfors är utvald som pilotkommun, testar bland annat video som mötesform. Målet är att ta fram förslag på tekniska lösningar för detta.

Hur fungerar digital vårdplanering?

Personal från Kramfors kommun åker hem till patienten med utrustning för att koppla upp ett videomöte. På den andra sidan finns till exempel hälsocentralens sjuksköterska och en biståndshandläggare från kommunen. Dessa parter samtalar med patienten och planerar till sist hur de fortsatta insatserna ska samordnas. Även anhöriga är välkomna att vara med.

– Vi arbetar redan en hel del med digital välfärdsteknik och har sedan en tid tillbaka en handlingsplan för digitalisering. När frågan kom om vi ville vara pilotkommun i projektet, föll det sig naturligt att tacka ja, berättar Veronica Olmenius, avdelningschef för hälso- och sjukvård vid välfärdsförvaltningen.

Positivt resultat

Fram till idag har ett tiotal digitala SIP:ar genomförts i kommunen i patienternas hemmiljöer. Samtliga har bemötts positivt eller neutralt från deltagarna, det vill säga patient, närstående och medarbetare. I flera fall har patienten tyckt att det är värdefullt att få vara med i utvecklingen.

– Det känns kul att vara med och påverka morgondagens arbetssätt med digitala verktyg. Alla synpunkter är viktiga och lägger grunden för hur vi fortsätter att arbeta, säger David Wiklund, verksamhetsutvecklare inom teknik vid välfärdsförvaltningen.

Patientens behov i fokus

Regionen har det sammanhållande ansvaret vid utskrivning och det är alltid patientens behov som styr hur samordningen ska ske.

Projektet SIP på distans pågår fram till mars 2019. Därefter ska Region Västernorrland tillsammans med Kramfors och länets övriga kommuner utvärdera arbetssättet med videoteknik.

Film om hur digital vårdplanering kan gå till

I filmen berättar projektledaren Pär Näslund om hur Kramfors kommun och Region Västernorrland arbetar för att testa digital teknik vid vårdplaneringar.

Uppdaterad: 2019-02-19 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Veronica Olmenius
Avdelningschef för
hälsa- och sjukvård
Välfärdsförvaltningen
0612-805 11
veronica.olmenius@
kramfors.se

David Wiklund
Verksamhetsutvecklare
inom teknik
Välfärdsförvaltningen
0612-803 60
david.wiklund@kramfors.se

Pär Näslund
Projektledare
Region Västernorrland
076-105 21 06
par.naslund@rvn.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.