Flicka och man som gör läxor.
12 mars 2019
Stöd & omsorg

Nu stärker vi våra familje- och jourhem

Flera kommuner i länet upplever svårigheter att rekrytera nya, behålla erfarna samt utbilda och fortbilda familjehem. Fem kommuner i länet har därför tillsammans med Kommunförbundet Västernorrland startat upp en gemensam familjehemsorganisation (GFO).

Syftet med organisationen är att förbättra placerade barns förutsättningar för en gynnsam utveckling när de är tvungna att placeras i familjehem/jourhem. Den 1 januari sattes äntligen GFO i drift efter flera års förberedelser!

GFO arbetar på uppdrag av kommunerna med placering på Kommunförbundets kontor i Härnösand.  Inledningsvis kommer tre familjehemssamornare och en chef arbeta inom organisationen. Ytterligare rekrytering är planerad till hösten 2019. All personal har en akademisk bakgrund med stor erfarenhet och bredd inom området familjehemsvård och familjebehandling.

GFO:s ledord är ÖPPENHET, FÖRTROENDE och KOMMUNIKATION.

De kommuner som är med i samarbetet är Kramfors, Sollefteå, Ånge, Härnösand och Örnsköldsvik.

Vilka mål har vi med GFO?

Det övergripande målet med organisationen är en likvärdig familjehemsvård som håller god kvalitet. Det innebär att:

  • Det ska finnas tillräckligt många familjehem som är anpassade utifrån uppdraget.
  • Alla familjehem ska få ett individualiserat stöd och kompetensutveckling.
  • De placerade barnens utveckling ska gynnas av att det finns tydligare handlingsplaner och anpassat stöd.

För att nå dessa mål är ett samarbete mellan kommunerna och GFO av stor vikt.

Vad händer nu?

GFO:s personal kommer inom kort besöka alla kommuner där de tillsammans med kommunens medarbetare går igenom de redan framarbetade rutinerna/riktlinjerna.

Det planeras även för en gemensam informationskväll för alla familjehem där berörd personal från både kommunen och GFO kommer att berätta hur deras kommande samarbete ska se ut. Tanken är även att GFO tar över ansvaret för kommunernas jourhem från och med den 1 juli. 


Uppdaterad: 2019-03-14 Sidansvarig: Agneta Perman

Frågor kring nyheten?

Lena Wälivaara
Enhetschef Barn och unga
Tel: 0612-800 00
lena.walivaara@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.