27 juni 2019
Stöd & omsorg

Vad tycker du om socialtjänsten?

För att kunna bli bättre vill vi veta vad du tycker fungerar bra och mindre bra med socialtjänsten. Mellan den 2 september och 25 oktober kommer du som är i kontakt med socialtjänsten få möjlighet att svara på frågor i en enkät i samband med ditt möte.

Varje höst genomför SKL (Sveriges kommuner och landsting) en undersökning för att ta reda på vad våra medborgare tycker om socialtjänsten. Hösten 2018 deltog Kramfors kommun för första gången. Nu är det snart dags igen.

Vilka får svara på enkäten?

Undersökningen riktar sig till medborgare som är i kontakt med socialtjänsten inom:

  • Undomar från 13 år (besök hos sociala barn- och undomsvården)
  • Vårdnadshavare (besök hos sociala barn- och ungdomsvården)
  • Ensamkommande ungdomar från 13 år (besök hos sociala barn- och ungdomsvården)
  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård

Även du som ansöker om ekonomiskt bistånd kommer bli erbjuden att svara på enkäten.

Du besvarar bara enkäten en gång per verksamhetsområde. Har du möten inbokade inom flera områden, t.ex. både som vårdnadshavare och ansöker om ekonomiskt bistånd, så får du svara på enkäten två gånger.

Viktigt att det är just den verksamheten du haft möte med som du utvärderar, inte socialtjänsten i stort.

Hur går det till?

Undersökningen består av en webbaserad enkät med 8 frågor inom områden som till exempel delaktighet, hur lätt/svårt det är att förstå information eller få kontakt med socialtjänsten.

När du har ett fysiskt möte eller ett telefonmöte med en socialsekreterare inom någon av områdena ovan så kommer du bli tillfrågad om du vill besvara enkäten. Du bestämmer själv om du vill svara och ingen kan se vad du just du har svarat (anonyma svar).

Du kan välja att svara på enkäten direkt i Komin (kommunens kundtjänst) eller få en länk hemskickad via sms eller e-post.

Dina synpunkter är mycket viktiga och hjälper oss bli bättre!

Ensamkommande ungdomar får tycka till om sitt boendestöd

Under samma period kommer vi även genomföra SKLs enkät till ensamkommande ungdomar om deras boendesituation. Enkätens 12 frågor berör områden som trygghet, delaktighet, utbildning/framtid, trivsel, fritid och sociala relationer.

Fenix stödboende kommer erbjuda alla ungdomar inom stödboende att besvara enkäten. Enkäten besvaras digitalt i Stödboendets lokal på Ringvägen.

Mer information

Vill du veta mer kan du kontakta verksamhetsutvecklare Agneta Perman.

Uppdaterad: 2019-08-30 Sidansvarig: Agneta Perman

Frågor kring nyheten?

Agneta Perman
Verksamhetsutvecklare
Tel: 0612-80274
agneta.perman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.