• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
05 november 2019
Stöd & omsorg

Vill du bli familjehem?

Det finns barn och unga som tidvis har det så svårt att de inte kan bo kvar hemma. Anledningar till det kan vara föräldrars missbruk, sjukdom eller andra personliga problem. Då kan det bli nödvändigt för dem att flytta till ett familjehem så de får den kärlek och omsorg de behöver. Ett familjehem är en helt vanlig familj som låter ett barn eller en ungdom flytta in och leva tillsammans med dem.

Vem kan bli familjehem?

Alla barn är unika och därför behövs olika typer av familjer. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande. Det viktiga är att familjehemmet erbjuder en kärleksfull, trygg och stabil tillvaro för barn att växa och utvecklas i. Tiden som familjehem varierar från något år upp till hela barnets uppväxttid.

Vad förväntas av familjehem

Som familjehem är man en del i det tredelade föräldraskapet där föräldrarna och socialtjänsten utgör de två andra delarna. När det gäller ensamkommande barn finns det en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare som har ansvaret i föräldrarnas frånvaro.

Som familjehem har man tät kontakt med barnets socialsekreterare och familjehemssekreterare. Familjehemmet medverkar till att barnet har kontakt med sina föräldrar och andra viktiga personer i barnets nätverk. Om barnet har behov av speciellt stöd i till exempel skolan, utredning/ behandling inom barnpsykiatrin eller andra insatser måste man vara beredd på att delta i dessa kontakter.

Ekonomisk ersättning

Som familjehem har du rätt till ersättning för uppdraget. Beloppen baseras på Sveriges kommuner och landstings rekommendationer och varierar beroende på exempelvis barnets ålder. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande.

Så anmäler du intresse

Om du är intresserad av att bli familjehem kan du göra en intresseanmälan direkt via webben, se länk nedan. En kartläggning kommer att göras av dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i hemmet. Kartläggningen omfattar intervjuer, hembesök och referenstagning. Alla familjehem genomgår utbildningen ”Ett hem att växa i” i samband med kartläggningen. Gemensam familjehemsorganisation är en del av kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsviks arbete med rekrytering av samt utbildning och vid behov stöd för familjehem. Till dem vänder du dig om du har frågor kring att bli familjehem, se länk nedan.

Relaterade länkar
Gemensam familjehemsorganisation
familjehemgfo.selänk till annan webbplats

Intresseanmälan att bli familjehem Kramfors
https://familjehemsverige.se/view.html#/anmal-intresse/intro/kramforslänk till annan webbplats

Frågor och svar om familjehem
https://familjehemgfo.se/bli-familjehem/vanligafragor/länk till annan webbplats

Testa dig själv – är du en familjehemsförälder
https://www.familjehemsverige.se/view.html#/family-test/introlänk till annan webbplats

Relaterad nyhet
Vill du hjälpa barn i behov?länk till annan webbplats
Nu stärker vi våra familje- och jourhemlänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2019-11-05 Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Frågor kring nyheten?

Moa Åström
Enhetschef barn och unga
0612-800 67
moa.astrom@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.