Awet Tesfamarime, Inga-Lill Sjöberg samt Simone och Daniel Nyberg med lilla Johanna i famnen.

16 november 2020
Stöd & omsorg

Ullånger–Docksta och Nordingrå hemtjänst går samman

Två hemtjänstgrupper som går samman till en. Det hade kunnat vara något som upprör och inverkar dramatiskt på medarbetarna. Men när Nordingrå och Docksta/Ullånger inom kort går samman ser personalen det som positivt.

– Faktum är att förslaget lyftes av oss själva vid en arbetsplatsträff. Alla var naturligtvis inte nöjda från början, men i takt med att vi har fått vara med och utforma planerna har farhågorna skingrats, säger Inga-Lill Sjöberg, Daniel och Simone Nyberg samt Awet Tesfamarime, som alla jobbar i Nordingrå.

Personalen önskar ett mer nära ledarskap
Ullånger/Docksta och Nordingrå hemtjänstgrupper hade fram till mars 2020 var sin chef, men när Nordingrås ledare gick till en annan anställning fick Ullånger/Dockstas chef Madelen Eriksson uppdraget att ansvara för båda grupperna.

Det är dock svårt att hinna med två grupper som befinner sig på olika orter, så trots administrativt stöd var situationen inte ultimat. Något som personalen uttryckte.

– Vi har behov av en chef på plats helt enkelt. Det är många frågor som kan dyka upp under en dag, frågor som man behöver få svar på snabbt, säger Simone Nyberg och maken Daniel fortsätter:

– Redan idag samverkar våra två olika grupper väldigt mycket med varandra. Saknas det folk i Ullånger åker vi dit och går vi kort kommer de till oss, berättar Daniel Nyberg.

Till saken hör också att antalet brukare i området dalar. För några år sedan fanns cirka 60 personer som nyttjade hemtjänst i Nordingråområdet, idag är antalet under 30. En sådan siffra kan dock svänga mycket snabbt.

Lyhördhet inför gruppernas behov
Hur skulle man då lösa den missnöjda situationen? Om inte personalen mår bra, gör de inte ett bra jobb. Enhetschef Madelen Eriksson var tidigt inställd på att involvera medarbetarna i utvecklingen.

– Vid en arbetsplatsträff (APT) i Nordingrå i september fick personalen gruppvis komma med förslag på lösningar. Två av fyra grupper kom tillbaka med idén om att de skulle slås ihop med Ullånger/Docksta och bilda en gemensam arbetsplats, berättar Madelen som haft välfärdsförvaltningens verksamhetsutvecklare Thomas Öberg med sig under resans gång.

– Av förklarliga skäl fanns det åsikter som gick stick i stäv med förslaget, men på det stora hela taget har tongångarna varit positiva, säger Thomas Öberg.

Medbestämmande och ansvar
All personal från de båda hemtjänstgrupperna har medverkat i processen från förslag till beslut. I arbetet har Kramfors kommun anammat tillitsbaserat ledarskap, vilket innebär att personalen får ta ett större ansvar för bland annat planering av verksamheten och sitt arbete.

– En gång per vecka har vi haft reflektionsmöten och APT:n där vi samtalat, vädrat rädslor, lyft fördelar och hittat utvecklingsmöjligheter. Det är otroligt många kloka förslag har kommit upp under dessa möten och jag är omåttligt stolt över mina fina kollegor, berättar Madelen Eriksson.

En riskbedömning, där alla skyddsombud involverats, är gjord och man har också förhandlat med fackförbundet Kommunal.

Nöjda med sitt inflytande
Kvartetten från Nordingrågruppen uppskattar att de fått vara med och utforma framtiden.

– Det har nog varit avgörande för det positiva utfallet. Vi samarbetar ju redan nu och det är många i vår grupp som inte bor i Nordingrå utan faktiskt får närmare till jobbet, säger Daniel.

– Att bilda en gemensam arbetsgrupp innebär en större flexibilitet på många sätt, säger Awet.

Inga-Lill Sjöberg betonar att man verkligen analyserat och tänkt på brukarnas bästa. De som har hemtjänst idag ska inte märka av någon skillnad.

– Vi kommer att hålla på kontaktmannaskapet, så vi fortsätter vara faddrar åt dem vi har idag.

Datum för sammanslagningen bestäms i samförstånd
Exakt när sammanslagningen träder i kraft ska personalen och Madelen bestämma vid en gemensam planeringsdag på torsdag den 19 november. Inför dagen har en namntävling utlysts om vad den nya enheten ska heta. Förhoppningen är kunna avslöja namnet då.

Uppdaterad: 2020-11-16 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Inga-Lena Arkeflod
Verksamhetschef
Stöd, vård och omsorg
0612-801 77
ingalena.arkeflod@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.