25 maj 2021

God och nära vård – mål för länets kommuner och regionen

En vård som är nära invånaren, som utgår från behov och som i högre grad genomförs förebyggande. Det är visionen för det arbete som Region Västernorrland och länets sju kommuner nu går in i.

Med en gemensam målbild och avsiktsförklaring som bas ska länets invånare erbjudas en god och nära vård.

– Det här är ett avstamp för att utveckla vårt redan pågående samarbete. Det ska vara lätt för invånarna att få det stöd och den hjälp de behöver, oavsett om det är kommunen eller regionen som är utförare, säger Glenn Nordlund (S), regionråd Region Västernorrland.

Nationell satsning som utförs regionalt och lokalt
Omställningen till God och nära vård är ett nationellt arbete som initierats av regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Även om förutsättningarna ser olika ut i landet finns det ändå en gemensam nämnare som säger att primärvårdens upplägg skulle må bra av en omställning i hela vårdkedjan. Med invånarens bästa i sikte sker en reformering till det bättre.

– Omställningen berör i hög grad även alla medarbetare, och jag tror att vi genom att utveckla samarbetet över organisationsgränserna kan skapa en bättre arbetsvardag för personalen, säger Glenn Nordlund.

Regionråd Glenn Nordlund och Kramfors kommunalråd Malin Svanholm.

Demografisk och organisatorisk utmaning
Liksom för många andra län handlar Västernorrlands utmaning om att andelen äldre och kroniskt sjuka ökar, samtidigt som antalet människor i arbetsför ålder minskar. Vi har dessutom en hälso- och sjukvård som arbetar i stuprör med fokus på enskilda diagnoser.

– Dagens vårdkedja är helt enkelt inte rustad vare sig organisatoriskt eller ekonomiskt för att möta det ökade vårdbehovet. Därför är det nödvändigt att tillsammans skapa en nära och bättre vård, säger Glenn Nordlund.

Målbild och avsiktsförklaring som bas
I Västernorrland har länets sju kommuner – Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik – tillsammans med Kommunförbundet Västernorrland och Region Västernorrland tagit fram en målbild för god och nära vård.

Målbilden beskriver visionen för hur vi tillsammans ska bygga en mer sammanhållen, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård för länets alla invånare.

Parterna har också skrivit under en avsiktsförklaring och tagit i hand på att arbeta tillsammans i ”Programmet för God och nära vård i Västernorrland”.

– Jag är glad för att vi tillsammans startar detta utvecklingsarbete nu. Är vi modiga och vågar förändra våra invanda sätt att arbeta kommer vi att på sikt kunna göra stor skillnad till det bättre för Kramforsbornas hälsa och tillgång till vård, avslutar Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande Kramfors kommun.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Glenn Nordlund (S)
Regionråd
Region Västernorrland
070-558 81 53
glenn.nordlund@rvn.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.