Anna Melinder, Josefin Jönsson, Helen Böhn, Fatima Diab, Sandra Näslund, Ulrika Rova Johansson och Thomas Öberg. Kicki Viklund ingår också i gruppen.

06 maj 2022

Socialsekreterarnas arbetsmiljö ses över i utvecklingsprojekt

Att arbeta som socialsekreterare innebär att man gör skillnad för andra. Ett uppdrag som är viktigt och meningsfullt, men samtidigt tufft. För att förbättra medarbetarnas arbetssituation och lättare attrahera ny personal har Välfärdsförvaltningen startat ett utvecklingsprojekt.

– Våra socialsekreterare gör ett otroligt proffsigt och fint jobb. Den samlade arbetsbördan upplevs dock ansträngd av många, särskilt inom området barn och unga, och det är svårt att rekrytera personal, berättar Carina Eriksson, chef för Individ- och familjeomsorgen (IFO).

– Det här är något som vi vill ändra på och jag har därför tagit initiativ till en förbättringsåtgärd.

Carina Eriksson och ingången till Kramfors kommun

Carina Eriksson, verksamhetschef över Individ- och familjeomsorgen, arbetar för att göra det mer attraktivt att arbeta som socialsekreterare på Kramfors kommun och locka fler att söka jobb hos oss.


Arbetsgrupp driver arbetet

Som ett första steg har en arbetsgrupp inom Enheten för utredning och uppföljning bildats. I den ingår enhetens chef Ulrika Rova Johansson, socialsekreterarna Josefin Jönsson, Sandra Näslund, Helen Böhn, Anna Melinder, Fatima Diab och Kicki Viklund samt verksamhetsutvecklare Thomas Öberg.

– Vi har kommit igång bra och har redan en hel del uppslag för hur man skapa en stabil arbetsvardag, säger Thomas Öberg.

Arbeta med det man är utbildad för
Huvudmålet är att arbetet som socialsekreterare ska vara attraktivt. Socialsekreterare är högskoleutbildade socionomer, men gör idag även arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av annan kompetens. Att komplettera socialsekreterarna med socialadministratörer är därför något man tittar på.

– Det skulle innebära mer tid till dem vi faktiskt är anställda för, det vill säga invånarna i Kramfors kommun. Anställda socionomer ska ha huvudfokus på möten och relationer med klienter, säger Ulrika Rova Johansson.

Inspireras av andra kommuner
För att få inspiration till nya arbetssätt har gruppen tagit kontakt med ett antal andra kommuner av ungefär samma storlek som Kramfors. En studieresa till någon av kommunerna finns på önskelistan, och man jobbar parallellt med flera utvecklingsidéer.

– Att förändra något i grunden innebär många olika åtgärder, stora som små. Jag är säker på att vi tillsammans kommer fram till bra utvecklingsförslag, avslutar Thomas Öberg.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Carina Eriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg (IFO)
0612-802 08
carina.eriksson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.