Taxor och avgifter inom stöd och omsorg

Här finns en sammanställning av avgifter för äldre och personer som har en funktionsnedsättning. Sammanställningen rör bl.a. måltidspriser, avgift för service, omvårdnad och vård, hyra och trygghetslarm.

Taxorna och avgifterna i tabellen nedan gäller från och med den 1 januari 2023. Utskriftsvänlig version finns under Relaterade dokument på den här sidan.

Område

 AvgiftMåltid


Måltidsabonnemang i särskilda boendeformer

3 424 kronor/månad

Måltidsavgift vid korttidsboende

114 kronor/dag

Måltider vid kortidsvistelse enligt LSS 0-17 år

83 kronor/dag

Måltider i dagverksamhet

45 kronor/dag

Matdistribution för:


- en portion per dag

1 586 kronor/månad

- en portion varannan dag med

793 kronor/månad

- lunch och middag

2 680 kronor/månadHemtjänst

Högst 2 359 kronor/månad

Omsorg i hemmet

350 kronor/timme

Dagverksamhet

79 kronor/dygnServicetjänster


- städ 1 gång på 4 veckor

468 kronor/månad

- städ 1 gång på 3 veckor

625 kronor/månad

- inköp 1 gång per vecka

1 379 kronor/månad

- inköp 1 gång varannan vecka

690 kronor/månadBoende


Omsorgsavgift i vård- och omsorgsboende

Högst 2 359 kronor/månad

Korttidsboende, avlastning och växelvård enligt SoL

72 kronor/dygn

Omsorg i bostad med särskild service enligt SoL

Högst 2 359  kronor/månadHälso- och sjukvård


Besöksavgift vid enstaka planerade eller oplanerade hembesök

300 kronor/besök

Max 465 kronor/månad

Månadsavgift vid insatser över tid

465 kronor/månadHyra


Bruksvärdeshyra

Varierar utifrån storlek och standardTrygghetslarm

200 kronor/månad

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg