• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

foto Christine Norgren Nordlöf

Grämestaskolan F-6


Grämestaskolan är skolan mellan broarna med en stimulerande skolgård och med en härlig skogsmiljö. Grämestaskolan arbetar målmedvetet med vårt världsarv och skolan är världsarvsskola för Höga Kusten och Kvarkens skärgård.


Skolan är belägen ca 1 mil norr om Högakustenbron och nästan granne med Sandöbron. Närmaste samhälle är Lunde. Skolan har en stor och funktionell skolgård och här finns såväl asfalterade ytor som skogspartier. Skolans utemiljö är både trygg och utmanande vilket erbjuder eleverna spännande och roliga möjligheter till lek och lärande. Skolgården används ofta i undervisningen.


På Grämestaskolan går elever från förskoleklass till år 6 i grundskolan samt fritidshemsverksamhet. Läsåret 2017/2018 har skolan 83 elever varav 6 i förskoleklass. 33 av skolans elever är inskrivna i fritidshemsverksamheten. Skolan är organiserad i en åldersblandad grupp, fsk-1. Klasserna 2-6 är åldershomogena grupper. Skolan har genomgående behörig personal på alla positioner.


Skolan arbetar tematiskt och praktiskt för att skapa sammanhang för och stimulera elevernas alla sinnen. På detta sätt ökar elevernas nyfikenhet och motivation för skolarbetet. För att stärka gemenskapen och minska anonymiteten har skolan temadagar i åldersblandade grupper. Grämestaskolan har ett nära samarbete med kulturskolan med körsång, teater och storsamlingar som återkommande aktiviteter.


Fritidsverksamheten arbetar för att barnen ska få en meningsfull fritid. Genom att stödja barnen i deras utveckling, att öva kreativiteten och förmågan att ta ansvar för sig själva och andra. Delaktighet och fri lek är viktiga delar i fritidverksamheten.

 


Visa karta med alla teman i eget fönster

Uppdaterad: 2018-02-19 Sidansvarig: Ulf Boström

Kontakt

Rektor
Christine Norgren Nordlöf
Tel: 0612-81 06 70
christine.norgren.nordlof@
kramfors.se

Förskoleklass/fritids

0612-81 06 71

070-190 64 85

Åk 1-3

0612-81 06 71

070-190 65 04

Åk 4-6

0612-81 06 72

070-190 65 21

Postadress
Grämesta 271
872 93 Lunde

Kom in kundtjänst
Tel:0612-800 00

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.