• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

Snöröjning

När snön kommer

Behåll din snö! Det är inte tillåtet att lägga snö från infarter och tomter på gator eller gångbanor. Tänk på att snön vid plogningen då kan hamna hos grannen.

Akta dig för snöplogen!
För att underlätta snöröjningen kan du som bilägare undvika att parkera på gator och vägar när snöröjning pågår. Respektera gällande datumparkering.

Snöröjning

Snöröjning sätts igång vid ett snödjup av 6-8 cm blötsnö och 8-10 cm torrsnö. I första hand plogas huvudleder, bussleder och gångvägar till t.ex. skolor på respektive plogningsdistrikt. Snöröjning sker i direkt anslutning till snöfall, då öppnas inga gårdsinfarter och fastighetsägaren ansvarar själv för detta.

Hyvling, isrivning

Hyvling/isrivning sker när gatan blivit ojämn. Eftersom snön då är tung öppnas alla infarter efter hand med traktor.

Halkbekämpning

Halkbekämpning sker direkt efter snöröjning, samt vid halka eller överhängande halkrisk. Som fastighetsägare motverkar du halka bäst med krossat grus 2-8 mm eller sand.

Skador, frågor och klagomål

Skador som beror på snöröjning avhjälps i regel efter vintersäsongens slut. Frågor och klagomål angående snöröjning tas emot av Tekniska avdelningen.

För information om snöröjning och sandning på vägar som sköts av vägföreningar, ring respektive kontaktperson för din förening.

Uppdaterad: 2017-11-29 Sidansvarig: Frida Lindman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Enhetschef, Kenneth Näsman
kenneth.nasman@kramfors.se

Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.