• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Kramfors kommun har tagit fram en plan med flera områden som är bra för att
utveckla boende och näringsliv. Inom dessa områden kan landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, utgöra skäl till att upphäva eller ge dispens från strandskyddet.

LIS-planens syfte

Syftet är att peka ut områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Planen ska ge ett långsiktigt och hållbart strandskydd, som tar hänsyn till lokal och regional utveckling, utan att äventyra djur-, växt-, natur- och friluftsvärden. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen är ett tematiskt tillägg till översiktsplan 2013

Vad är en översiktsplan och tematiskt tillägg?

En översiktsplan kan ses som kommunens politiska viljeyttring för framtiden och är vägledande för beslut gällande användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska utgöra ett stöd och underlätta för kommunen och andra myndigheter vid beslut i enskilda ärenden som gäller planering, byggande och resurshållning. En ändring av översiktsplanen kan göras genom ett tillägg för att tillgodose ett allmänt intresse, i detta fall områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Samråd

I tillägget pekas nio områden ut som bästa områden för LIS.

Planförslaget finns tillgängligt för samråd under tiden 4 december 2017 – 28 januari 2018.

Har du synpunkter?

Synpunkter på planförslaget skickas skriftligen senast 28 januari 2018 till Kramfors kommun,
872 80 Kramfors eller med e-post till kommun@kramfors.se. Märk ärendet med ”Yttrande samråd tematiskt tillägg översiktsplan – LIS”.

Varmt välkomna till informationsmöte!

Samrådsmöte om det tematiska tillägget till översiktsplanen sker
10 januari 2018, kl. 18:30-20:00, Hotell Höga Kusten
Anmäl dig senast 8 januari till kommun@kramfors.se eller via telefon 0612-800 00.
Det bjuds på fika under mötet. Meddela eventuella allergier.


Planförslaget finns även tillgängligt på följande platser:

Kom in - kundtjänst, Torggatan 2, Kramfors
Kramfors bibliotek
Nordingrås bibliotek
Ullångers bibliotek

Uppdaterad: 2017-12-21 Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612 - 800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Tel: 0612 - 803 66
lisa.johansson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.