• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Basprogram Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Basprogram på grundskolan

(fr.o.m. HT-2017)

Förskoleklass: Inskrivning i grundskolans EMI
                           Hälsosamtal. Hälsobesök; längd, vikt, synprövning och
                           hörselundersökning

  
Klass 2: Hälsobesök; längd, vikt, synprövning
              Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Klass 4: Hälsosamtal. Hälsobesök; längd, vikt, synprövning, ryggbedömning.
                    
Klass 5: Erbjudande om HPV vaccin till flickor. 
  
Klass 7: Hälsosamtal. Hälsobesök; längd, vikt, synprövning, ryggbedömning,
              medicinsk SYV, färgseende vid behov

Klass 8: Erbjudande om vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.       


Uppföljningsbesök sker vid behov.


  
  
Basprogram på gymnasieskolan

(fr.o.m. HT-17)

Årskurs 1 Inskrivning i gymnasieskolans EMI

Hälsosamtal. Hälsobesök; längd, vikt, synprövning vid behov
                                              
Hörselprövning för elever på yrkesförberedande program och elever med tidigare avvikelse i hörseln oavsett program.
Härdplastundersökning enligt fastställd rutin för elever på fordons- och industriprogrammet, samt för elever som under APU/praktik riskerar exponering av härdplaster.
Medicinsk studie- och yrkesvägledning för härdplastundersökta elever och för andra elever vid behov.
Riktade hälsobesök på vissa yrkesförberedande program, exempelvis på Vård- och omsorgsprogrammet

Uppföljningsbesök sker vid behov.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Malin Zakrisson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.