• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Skolpsykolog

Att arbeta som skolpsykolog innebär att bidra med psykologisk kunskap i skolans verksamhet, för att undervisningen ska kunna anpassas efter elevernas behov och främja inlärning.

I samråd med skolledning och lokal elevhälsa, görs en bedömning av vilken typ av insats som är lämplig utifrån frågeställning i det enskilda fallet. Det är alltid rektor som ger uppdraget till skolpsykologen

Psykologiska utredningar och bedömningar av elever görs när det behövs mer information om elevens fungerande för att kunna anpassa undervisningen och underlätta inlärning.

En psykologutredning i skolan görs inte i första hand för att ställa någon typ av diagnos, utan för att kartlägga elevens behov i skolan. Utredningar görs aldrig utan att vårdnadshavare är införstådda med behovet av en utredning och själva önskar att utredning görs.

Så här arbetar Skolpsykologerna i Kramfors kommun, se broschyr i pdf format under relaterade dokument på denna sida.

Uppdaterad: 2018-04-26 Sidansvarig: Malin Zakrisson

Kontakt

Skolpsykolog
Michael Edholm
Tel: 0612-804 05
michael.edholm@kramfors.se

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.