Kramfors.se - Barn & utbildning / Grundskola, kommunala / Nordingråskolan
   
 
 
 Nordingråskolan
Nordingråskolan
Vallenvägen 18
870 30 Nordingrå
 
Förskoleklass – årskurs 6 samt fritidshem

Verksamhet
Mitt i världsarvet Höga Kusten finns Nordingråskolan. Skolan tillhör Högakustenområdet som är ett av tre skolområden i Kramfors Kommun. Byggnaden är från 1950, men renoverades och handikappanpassades år 2000 i samband med att man byggde ihop Kusthallen (Ortens hockeyarena och bowlinghall) och skolan. Man sambrukar numera vissa lokaler, bland annat  matsal. I Kusthallen finns också ett av kommunens biblioteksfilialer, som skolan använder flitigt.
Nordingråskolan har verksamhet från förskoleklass upp t.o.m. åk 6 samt ett fritidshem.
När eleverna börjar åk 7 flyttar man till Högakustenskolan, som är Högakustenområdets 7-9-skola.
Läsåret 2015/2016 är det 107 elever.  
Arbetet organiseras ibland åldersadekvat och ibland slås grupper ihop åldersblandat.
På fritidshemmet är ca 30 barn placerade i åldrarna 6-11 år.
All personal har den behörighet som krävs och de allra flesta har jobbat många år i skola alt. barnomsorg.

Så här arbetar vi för att alla våra barn/elever ska nå målen i läroplaner/kursplaner och för att alla våra barn/elever ska trivas och känna sig trygga?
I vår skola vill vi att varje elev ska ha möjlighet att lyckas. Begreppen Trygghet, Trivsel och Kunskap är viktiga ledstjärnor för oss i detta arbete.

TRYGGHET
Varje barn ska uppleva att hela skoldagen är trygg. Helhetssyn och kontinuitet är eftersträvansvärt, t.ex. att ordinarie personal vid sjukdom tar hand om de yngsta eleverna.
Vi satsar på att ha en hög vuxennärvaro på rasterna och jobbar kontinuerligt med Livskunskap i alla grupper.

TRIVSEL
Att vara aktsam om sina kamrater och sin miljö är viktiga ingredienser i en trivsam miljö. Därför har skolan gemensamma trivselregler.
Under året satsas också på gemensamma trivselaktiviteter/traditioner, t.ex. melodifestival, friluftsdagar och utflykter.

KUNSKAP
Ett av skolans viktigaste mål är att främja en god kunskapsutveckling. I detta arbete behöver hänsyn tas till varje enskild elevs förutsättningar och behov.
Den individuella utvecklingsplanen och samverkan med föräldrar är grundläggande. Vid behov kan vi ta vi hjälp av personer i området/kommunen, med spetskompetens.

Detta utmärker vår enhet
Kommunens Kulturskola är ett viktigt inslag på Nordingråskolan och vi uppmuntrar gärna våra elever att uttrycka sig genom bland annat bild och musik. Vi söker också att hitta ämnesövergripande inslag i undervisningen där t.ex. de olika slöjdarterna och andra ämnen kan komplettera varandra. Under förra läsåret hade vi förmånen att ta del av Skolverkets matematiksatsning. Detta innebar ett stort lyft när det gäller teknik/material och vi har konstaterat att de allra flesta eleverna tycker att undervisningen och ämnet har blivit ännu roligare!
Vill vi särskilt satsa på att utveckla elevernas och föräldrarnas delaktighet i arbetet med bland annat likabehandlingsplanen. Ett annat spännande utvecklingsområde där vi ser fram emot att samverka är runt kost och rörelse.
I en trygg skola där man trivs och mår bra, där kan man lära sig massor!

Itslearning
I Kramfors kommun har vi valt itslearning som lärplattform i alla skolformer. Den används i vårt pedagogiska arbete och till informationsspridning. Här är en länk till lärplattformen: https://kramfors.itslearning.com/index.aspx?Username=


Kontakt


Rektor Erik Fällmer 0612-805 19
Skolassistent Cecilia Reiniusson 0613-71 65 07
Skolsköterska Christina Norlander 0613-71 65 72 
070-398 21 10
Specialpedagog Ann Färnström  0612-81 06 35 
Skolkurator Catrin Bylund 0612-81 06 17
Talpedagog Ulla Nätterlund 0612-804 51
Skolpsykolog Gunnar Widerström 0612-804 05
Personalrum   0612-81 06 80
Fritids och förskoleklass   0612-81 06 85
Skolskjutsar Entreprenör Byberg & Nordin  0613-72 03 00

Information om den aktuella trafiksituationen och inställda turer finns på www.dintur.seSidansvarig: Malin Zakrisson

Uppdaterat 2016-08-15

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
Erik Fällmer, Rektor
Tel: 0612-805 19
erik.fallmer@kramfors.se
  Relaterade dokument
Likabehandlingsplan 2014/15 (241Kb)
Likabehandlingsplan
Kvalitetsrapport 2014/2015 (881Kb)
Kvalitetsrapport 2014/2015
Nordingråskolans upptagningsområde (422Kb)

Hämta Adobe Reader

E-tjänster
Kvalitetsfrågor
Blanketter
Klagomål och synpunkter