• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Kvalitet och Resultat

Som ett hjul som alltid snurrar jobbar vi med att hela tiden förbättra kvaliteten i kommunens verksamheter.

För att förbättra kvaliteten jobbar vi i flera steg samla in fakta och analysera den, planera arbetet utifrån analysen och arbeta utifrån det nya läget.
analysera den information vi har och

Vi samlar in fakta på flera olika sätt, bland annat genom att

  • Jämföra oss med andra. Inte alltid för att bli bättre än andra, utan för att få veta hur man själv ligger till och lära av hur andra gjort för att bli bättre.
  • Fråga vad andra tycker. I vårt fall frågar vi de som bor i kommunen. Det görs bland annat i olika enkäter och undersökningar. Vi tar också emot synpunkter och klagomål, bland annat via hemsidan.
  • Undersöka själva eller låter andra undersöka det arbete som görs. Revisorerna som väljs av kommunfullmäktige har till uppdrag att undersöka hur arbetet fungerar i kommunen. 
  • Ha servicegarantier där vi beskriver vad de som använder våra tjänster kan förvänta sig.

De rapporter som beskriver våra resultat lägger vi ut på webbplatsen. De som berör hela kommunen hittar du här.

Vi lägger ut resultaten från undersökningarna på  webbplatsen.

I årsredovisningen skriver vi också om resultaten och i budgeten sätter vi upp mål för varje år.

Vår kostenhet jobbar med att öka andelen ekologiska livsmedel och minska svinnet. Det beskriver de i resultatabell som du kan ser överst på sidan.

 

Uppdaterad: 2016-11-21 Sidansvarig: Anita Bergström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Anita Bergström
Tel: 0612-801 01

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.