• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

Anslagstavla

Det här är Kramfors kommuns digitala anslagstavla där vi publicerar anslag, tillkännagivanden/kallelser med mera.

Anslagstavlan blev från den 1 januari 2018 digital och ersatte då den fysiska anslagstavlan i kommunhusets kundtjänst Kom in.

Underrättelser

Underrättelse av detaljplan för Brunne 8:14

Anslås 2018-02-06 - Nedtas 2018-02-21

Granskning av detaljplan för Brunne 8:14, Kramfors kommun.

Det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på förslaget till detaljplan. Har ni frågor och funderingar angående planförslaget så kontakta planhandläggare Ida Westman, tel: 0612-803 61 eller via e-post: ida.westman@kramfors.se
Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 21 februari till: Miljö- och byggförvaltningen, 872 80 Kramfors Kommun eller via e-post till mob@kramfors.se.

 

Tillkännagivande 

Kommunfullmäktige sammanträder 26 februari klockan 17:00 Ådalsskolanas aula.
Kungörelse med möteshandling finns härlänk till annan webbplats

 
Kommunfullmäktige sammanträder 29 januari klockan 17:00 Ådalsskolanas aula.
Föredragningslista/möteshandling finns här.

 

Anslag av justerade protokoll

Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens socialutskott 2018-02-20
Protokollet är justerat - anslås 2018-02-20 och kan överklagas till och med 2018-03-13.
Förvaringsplats för protokollet - BAS-förvaltningen

Miljö- och byggnämnden 2018-02-15
Protokollet är justerat - anslås 2018-02-15 och kan överklagas till och med 2018-03-09.
Förvaringsplats för protokollet - Miljö- och byggförvaltningen.

Kommunstyrelsen 2018-02-13
Protokollet är justerat - anslås 2018-02-14 och kan överklagas till och med 2018-03-07.
Förvaringsplats för protokollet - kommunledningsförvaltningen

Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden 2018-02-01
Protokollet är justerat - anslås 2018-02-08 och kan överklagas till och med 2018-03-01.
Förvaringsplats för protokollet - BAS-förvaltningen

Kommunstyrelsen 2018-02-06
Protokollet är justerat - anslås 2018-01-06 och kan överklagas till och med 2018-02-27.
Förvaringsplats för protokollet - kommunledningsförvaltningen

Kommunfullmäktige 2018-01-29
Protokollet är justerat - anslås 2018-02-05 och kan överklagas till och med 2018-02-26.
Förvaringsplats för protokollet - kommunledningsförvaltningen

Barn-, kultur och utbilndingsnämndens arbetsutskott 2018-01-31
Protokollet är justerat - anslås 2018-01-31 och kan överklagas till och med 2018-02-21.
Förvaringsplats för protokollet - BKU-förvaltningen

Barn-, kultur och utbilndingsnämnden 2018-01-31
Protokollet är justerat - anslås 2018-01-31 och kan överklagas till och med 2018-02-21.
Förvaringsplats för protokollet - BKU-förvaltningen

Valnämnden 2018-01-26
Protokollet är justerat - anslås 2018-01-30 och kan överklagas till och med 2018-02-20.
Förvaringsplats för protokollet - Kommunledningsförvaltningen

Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens socialutskott 2018-01-23
Protokollet är justerat - anslås 2018-01-23 och kan överklagas till och med 2018-02-13.
Förvaringsplats för protokollet - BAS-förvaltningen

Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens socialutskott 2018-01-16
Protokollet är justerat - anslås 2018-01-16 och kan överklagas till och med 2018-02-06.
Förvaringsplats för protokollet - BAS-förvaltningen

Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens socialutskott 2018-01-15
Protokollet är justerat - anslås 2018-01-15 och kan överklagas till och med 2018-02-05.
Förvaringsplats för protokollet - BAS-förvaltningen.

Kommunstyrelsen 2018-01-09
Protokollet är justerat - anslås 2018-01-10 och kan överklagas till och med 2018-01-31.
Förvaringsplats för protokollet - kommunledningsförvaltningen
Uppdaterad: 2018-02-20 Sidansvarig: Maria Hedman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Maria Hedman, kommunsekreterare
Tel: 0612-801 48
maria.hedman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.