Överklaga beslut

Det finns i huvudsak två sätt att överklaga ett beslut som har fattats av
kommunen – det vill säga av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller
någon av kommunens nämnder.

Det kan också vara ett beslut av en politiker eller tjänsteman som de tagit på delegation, ett så kallat delegationsbeslut. Det betyder att exempelvis en nämnd har gett dem rätt att i nämndens namn fatta en del beslut.

Laglighetsprövning och förvaltningsbesvär

Det ena sättet är laglighetsprövning, det andra är förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning gäller beslut som berör samtliga kommunmedlemmar
medan förvaltningsbesvär gäller beslut som bara berör enskilda
kommunmedlemmar. De två sätten att överklaga skiljer sig åt på flera sätt.

  • En laglighetsprövning utgår från om allting gått rätt till när beslutet fattades.
  • Ett förvaltningsbesvär utgår från om beslutet var lämpligt – domstolen testar då om själva innehållet i beslutet är rätt eller fel. 

Vill du läsa mer om hur det går till?

Se vidare i dokumentet Överklaga ett beslut – hur gör man?, som du hittar under rubriken relaterade dokument på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Madeleine Eklund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Henrik Ericson, nämndsekreterare