• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Krisledning

I kommunen finns en krisledningsorganisation som kan starta vid olika typer av samhällsstörningar och det finns en krisledningsplan med bilagor för detta arbete.

Krisledningsnämnden är i Kramfors kommun densamma som kommunstyrelsens arbetsutskott.

Krisledningsgruppen består av kommunchef och förvaltningschefer, kommunikationsstrateg och ytterligare några tjänstemän. Krisledningsgruppens huvuduppgift är att samverka för att träffa överenskommelser om inriktning och samordning av åtgärder, internt inom kommu-nen och vid behov med samverkande aktörer samt att hålla varandra informe-rade om aktuellt läge.

Till sin hjälp har krisledningsgruppen ett ledningsstöd/stab som kan ta fram underlag och ge förslag till lösningar på aktuella frågor och praktiskt utföra uppgifter som krisledningsgruppen ansvarar för. 

Uppdaterad: 2016-11-21 Sidansvarig: Margareta Fällström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Margareta Fällström, kommunledningsförvaltningen

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.