Tietoa ruokajätteistä

Jätteeksi päätyvät elintarvikkeet sisältävät paljon ravintoaineita, jotka ovat tärkeä maatalouden resurssi. Kun ruokajäte kerätään erilliskäsittelyä varten, ravintoaineet päätyvät uudelleen käyttöön ja ne kierrätetään viljelysmaille auttamaan uuden sadon viljelyssä. Ruokahävikin sisältämä energia voidaan muuntaa biokaasuksi, jota käytetään polttoaineena.

Lakisääteinen vaatimus ruokahävikin lajittelusta

Vuodesta 2024 alkaen ruokajätteen biologiseen käsittelyyn, esimerkiksi lahotukseen tai mädätykseen, velvoitetaan myös lailla.
Kramforsin ruokajäte mädätetään Älandin biokaasulaitoksessa Härnösandin ulkopuolella. Ruokajätteen käsittelymahdollisuus naapurikunnassa on suuri etu, niin taloudellisesti kuin ympäristön kannalta.

Vähemmän ruokahävikkiä, vähemmän kustannuksia

Suurimmat ympäristöhyödyt saadaan kuitenkin vähentämällä ruokahävikin määrää kotona. Pienempi ruokahävikki tarkoittaa sekä pienempää kauppalaskua että laskeneita jätehuollon kustannuksia kunnassa.

Lisäarvoa tuottava hanke

Olemme valinneet Kramforsissa ruokahävikkikeräykseen ratkaisun, joka on kestävä kaikista kestävän kehityksen näkökulmista eli ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti. Olemme muun muassa päättäneet antaa omille työntekijöillemme projektissa tilapäisiä vastuualueita, joilla he voivat kehittyä uusissa tehtävissä. Olemme myös palkanneet työntekijöitä työvoimatoimiston kautta, jotta he saavat arvokasta työkokemusta ja löytävät väylän päästä työmarkkinoille.

Hoitamalla jäteastioiden asentamisen ja toimituksen itse voimme myös leikata kustannuksia, joita olisi muutoin koitunut palvelun ostamisesta ulkopuoliselta toimijalta.

Kun toimitamme uudet jäteastiat, annamme Kramforsin asukkaille mahdollisuuden käyttää vanhoja jäteastioitaan johonkin muuhun tarkoitukseen. Näin hankkeesta on hyötyä sekä ympäristön että talouden näkökulmasta.

Yksinkertaisesti kestävää!