Mari Hällerstrand, Nordingrå Intresse- & Företagarförening.

15 december 2020

Nordingrå ska locka fler inflyttare

Nordingrå ligger mitt i Höga Kusten, som är ett av landets hetaste besöksområden.Det vill Nordingråborna utnyttja för att få fler att flytta in.

Till 2025 ska den negativa befolkningsutvecklingen ha hejdats i Nordingrå församling. Det är målsättningen för projektet Vision Nordingrå 2025, som drivs av Nordingrå Intresse– & Företagarförening, NIFF.

En viktig del i det projektet är inventeringen av hus i området, för att identifiera dem som står öde eller bara utnyttjas blygsamt.

– I höstas skickade vi ut en enkät till fastighetsägare i Nordingrå som inte är permanent boende här och hur de ser på användandet av sin fastighet, säger Mari Hällerstrand, styrelseledamot i NIFF.

Förhoppningen är att detta ska kunna skapa möjligheter till ökad inflyttning.

– Det finns ett stort intresse för att bo i Nordingrå. Många har flyttat hit de senaste åren, men vi vill bli ännu fler, säger Mari Hällerstrand.

– I Kramfors kommuns landsbygdsråd följer vi projektet i Nordingrå med stort intresse, säger Andreas Gylling, landsbygdsutvecklare på Kramfors kommun.

Kreativa och driftiga
Mari Hällerstrand förklarar att det finns en stark framtidstro och ett stort engagemang hos Nordingråborna att delta i sådant som kan göra skillnad för bygden.

– Vi ser oss som att vi bor i ett enastående vackert område och att finns stor potential för oss att både få fler invånare, fler företag och få ut ännu mer av besöksnäringen.

– Tillsammans lyfter vi bygden och ser varandra som kollegor och inte som konkurrenter! Det är vår paroll i NIFF.

En promenadstig längs Vågsfjärden är på gång och en infrastrukturgrupp arbetar bland annat för en bättre skyltning till och från Nordingrå.

– Förut stod det Nordingrå, men det är ju namnet på socknen. Själva orten heter Nordingråvallen, eller Vallen i folkmun.

Nordingrå är sedan gamla tider känt för sin företagsamhet.

– Norrlands Gnosjö, säger en del. Jag, som kom hit 2004, kan intyga att det är driftigt och kreativt folk som bor här. Det har på senare år också flyttat in många människor med sådana egenskaper och det ger en fantastisk miljö att bo och verka i. Det i sin tur tror jag kan bidra till ökad attraktionskraft för Nordingrå, säger Mari Hällerstrand.

Landsbygdsråd för en livskraftig landsbygd
Nordingrå är ett av nio områden som ingår i Kramfors kommuns landsbygdsråd.

Landsbygdsrådet är mötesplats och en arena där personer som är engagerade i lokal utveckling träffas tillsammans med representanter från Kramfors kommun. Vid rådets möten diskuteras aktuella frågor för att skapa en livskraftig landsbygd samt utbyts information om vad som är händer runt om i kommunen. Landsbygdsrådet träffas minst fyra gånger på år.

Läs mer om det här: https://www.kramfors.se/landsbygdsrad Länk till annan webbplats.

Näringsliv & arbete

Uppdaterad: Sidansvarig: Linnea Nilsson

Frågor kring nyheten?

Andreas Gylling
Samhällsplanerare
0612-808 18
andreas.gylling@kramfors.se