Felanmälan

Välkommen att kontakta oss!

Om du hittar fel där kommunen har ansvar så kan du felanmäla det till oss. Det är viktig för oss att snabbt får reda på olika fel och brister så att vi kan åtgärda dessa.

Felanmälan kan alltid göras via vårt webbformulär, Synpunkter, klagomål och felanmälan.

Felanmälan under kontorstid 8–16

Vatten- och avloppsledningsnätet
Tekniska avdelningen 0612-803 32 Per Gustafsson
Besöksadress: Aspåsvägen 13


Gator och vägar
Kom in kundtjänst 
Tel: 0612-800 00
kommun@kramfors.se


Vägbelysning
Kom in kundtjänst 
Tel: 0612-800 00
kommun@kramfors.se


Fel på fastigheter
Krambo 0612-71 77 00


Renhållning
Trasigt sopkärl, utebliven sophämtning.
Tel: 0612-800 00
kommun@kramfors.se


Slamtömning
Bohlins Slamsugning AB 0613-303 13, 070-514 61 61

Felanmälan efter kontorstid

Vatten- och avloppsledningsnätet
060-10 90 15


Gator och vägar
060-10 90 15


Vägbelysning
060-10 90 15


Fel på fastigheter
Krambo journummer 020-327 327

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se