Bilden visar elever som studerar i ett klassrum.

Kompetensförsörjning

En väl fungerande kompetensförsörjning är ofta avgörande så att företag kan etableras, utvecklas och stärka sin konkurrenskraft. Det handlar om att matcha företagets behov med tillgången av personer som har relevant erfarenhet och utbildning.

På denna sida hittar du information om aktörer som på olika sätt bidrar till näringslivets kompetensförsörjning i Kramfors kommun. Se även relaterade länkar.

Höga kusten Industrigrupp
I Höga Kusten Industrigrupp samverkar regionens ledande teknikföretag bland annat kring kompetensförsörjning samt forskning och utveckling.

Ådalsskolan
Gymnasieskola med ett flertal utbildningsprogram. Skolan har ett nära samarbete med det lokala näringslivet och erbjuder arbetsplatsförlagt lärande (APL) samt lärlingsutbildningar.

Nordviksskolan
Här bedrivs såväl utbildning för ungdomar inom naturbruksprogrammet, gymnasiesärskola samt vuxenutbildningar.

Campus Kramfors
Campus Kramfors – lärcentrum för utbildning och utveckling. Här finns bland annat yrkeshögskoleutbildningar, svenska för invandrare (SFI) samt Träakademien.

Akademi Norr
Akademi Norr är en gränsöverskridande samverkan mellan tretton kommuner från Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Syftet är att initiera, samordna och genomföra högre utbildning. Inom denna samverkan har varje deltagande kommun ett lärcentrum kopplat till Akademi Norr, vilket verkar som ett nav för det övergripande samarbetet.

Ung Företagsamhet
Organisationen Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Region Västernorrland
Samordning, strategisk ledning och kraftsamling av insatser och resurser för näringsliv och offentliga verksamheters behov av kompetensförsörjning är en av prioriteringarna för den regionala tillväxtpolitiken i Västernorrland.

Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund