13 oktober 2022

Projekt Kompetenskompassen ska underlätta ungdomars kliv in i arbetslivet

Kompetenskompassen är ett projekt som ska bidra till att minska klyftan mellan skola och jobb för att långsiktigt säkerställa regionens kompetensförsörjning.

Bakgrunden till projektet är att arbetsgivare har stora anställningsbehov, men har svårt att hitta rätt arbetskraft. Samtidigt känner ungdomar att de saknar information om var jobben finns och hur de ska ta klivet in på arbetsmarknaden. Glappet mellan jobb och ungdomar upplevs stort både hos ungdomar och hos arbetsgivare.

Med den insikten kommer projektet fokusera på att informera elever hur arbetsmarknaden fungerar, hur kompetensbehovet ser ut och även skapa tätare relation mellan skola och näringsliv. Likaså kommer arbetsgivare att ta del av vad ungdomar värderar i ett framtida jobb, för att stärka arbetsgivarnas attraktionskraft. lättare attrahera kommande generation till en anställning, (ungdomar mellan årskurs fem till årskurs två på gymnasiet).

– Vi vill se att ungdomar gör medvetna val och ser arbetsmöjligheter att få trygga och bra jobb i vårt lokala och regionala näringsliv, säger Malin Svanholm (S) kommunstyrelsens ordförande.

Projektets mål
• Bidra till att förebygga risken för unga att hamna utanför arbetsmarknaden genom information om utbildnings- och karriärmöjligheter till barn och ungdomar.
• Informera skolans yrkesvägledare och vårdnadshavare om arbetsmarknadens behov för att öka förmågan att på ett bättre sätt kunna möta elevernas frågor och funderingar om framtiden.
• Säkra tillgången till rätt kompetens för regionernas näringsliv.
• Stärka arbetsgivarnas attraktionskraft gentemot kommande generation genom att involvera dem i lektioner och branschspecifika aktiviteter.
• Bidra till en starkare och strukturerad samverkan mellan skola och arbetsliv för att långsiktigt tillgodose näringslivets efterfrågan av utbildningsutbud och kompetens.

Projektet ägs och drivs av Handelskammaren. Det är ett samarbete mellan Handelskammaren Mitt, Region Västernorrland, Region Jämtland/Härjedalen, Västernorrlands sju kommuner, samt ett antal övriga kommuner.

Kommunstyrelsen tog den 11 oktober beslut i frågan.

Näringsliv & arbete

Uppdaterad: Sidansvarig: Charlotte Karlsson

Frågor kring nyheten?

Susanne Königson
Tillväxt- och näringslivschef
Tel: 0612-803 20
susanne.konigson@kramfors.se

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se