en man som jobbar mot en vägg, fotograferad i profil

Rickard Eklund i arbete.

21 mars 2024

Rickard Eklund årets Höga Kusten-stipendiat

Konstnären Rickard Eklund, Stockholm, har av Kramfors kommun utsetts till mottagare av Höga Kusten–stipendiet 2024. ”Rickards verk är utförda med elegant precision och detaljrikedom”, står det bland annat i motiveringen.

Varje år delar Kramfors kommun ut Höga Kusten–stipendiet till en nordisk konstnär. Detta för att synliggöra och stötta verksamma kulturutövare.

Stipendiet kan sökas och delas ut till verksam nordisk konstnär och består av ett kontantbidrag på 10 000 kronor samt en två veckor lång vistelse i Höga Kusten under det år stipendiet tas emot. I stipendiet ingår även att få göra en utställning i Kramfors konsthall året därefter.

Många ansökningar

Kultur– och Fritidsavdelningen har fick ta emot 183 ansökningar.

– Det stora intresset är glädjande, säger konstintendent Ninni Mellander.

Hon har tillsammans med konstnärerna Kerstin Paillard och Oscar Kaleva Karlsson utgjort jury och utsett en mottagare.

– Det har varit ett mycket svårt, men också ett spännande arbete att göra en seriös och professionell bedömning av ansökningarna. Kvaliteten har varit genomgående mycket hög, säger Ninni.

Bedömningen görs utifrån kriterierna konstnärlig kvalitet, nyskapande och teknisk färdighet.

”Outforskade dimensioner”

Urvalsgruppen har utsett Rickard Eklund till 2024 års Höga Kusten–stipendiat.

Han är född 1987 och bosatt i Stockholm. Han har en Master i Fri Konst från Valands konsthögskola på Göteborgs universitet och är även utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm.

Rickards konstnärskap har under de senaste åren kretsat kring en tematik av tid. Dels från ett intresse för drömmar, sci-fi visioner och av att utforska medvetandets gränser. Han har även börjat reflektera över sin egen relativa tidsblindhet och försökt finna ett sätt att förstå och kommunicera detta perspektiv genom konst.

I sitt konstnärskap söker han korrelationer mellan tidsyttringar i naturliga fenomen och teknologier samt att vidare utmana formbarheten av sin föränderliga perception.

Juryns motivering:

”Att betrakta Rickard Eklunds konst är att kastas genom tiden. Det förgångna, nuet och vad som komma skall, verkar tillsammans via retro-futuristisk estetik och dåtida kulturella referenser i symbios med ett sökande in i framtiden och såväl andra outforskade dimensioner.

Rickards verk är utförda med elegant precision och detaljrikedom, de är tekniskt avancerade på ett sätt som bjuder in och får oss att relatera till skapelsernas uttryck och beståndsdelar på ett existentiellt plan.”

 

två av konstnärens konstverk

Två av Rickard Eklundfs konstverk.

Se & göra

Uppdaterad: Sidansvarig: Olof Wigren

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Ninni Mellander
Tel: 0612-802 52
ninni.mellander@kramfors.se