Kultur och upplevelser

Kultur är en viktig hörnsten i samhällsbygget. Kramfors kommuns kulturarbete är i mångt och mycket publikt med starkt medborgarfokus. Det sker framförallt i Kulturskolans, Bibliotekets och Kultur- och fritidsavdelningens regi på våra olika scener och muséer, i konsthallen, på biblioteken och skolorna, men även på särskilda boenden, i daglig verksamhet och inom äldrevården.

Vi ser med glädje hur musiker, kompositörer, bildkonstnärer, designers, författare och andra kulturarbetare med rötterna i Kramfors, får framgångar runt om i landet och världen. Vi har en mängd föreningar, studieförbund och företag som bidrar till kulturlivet med en brokig flora av arrangemang och programverksamhet. Tillsammans skapar vi kulturkommunen Kramfors!

Kultur för barn och unga

Kommunen arbetar på olika sätt för att barn och unga själva ska få skapa och ta del av kultur. Vår kulturskola har genom åren prisats som en av landets bästa. Genom kulturskolan får eleverna prova på och vidareutveckla olika uttryckssätt: instrument, dans, sång, teater och film. Sedan 2017 är kulturskolan avgiftsfri: ett viktigt steg för att göra kulturutövandet mer jämlikt. Barn från tre års ålder till och med högstadiet får dessutom årligen ta del av musik-, dans- och teaterföreställningar.

Mångfald av kulturskapare

Kulturyttringar av olika slag har långa anor i Kramfors kommun. Den storslagna naturen har inspirerat många konstnärer under årens lopp, och gör så än idag. Många konstnärer med varierande uttryck inom konst, konsthantverk och musik är verksamma här. Ett flertal verkar både nationellt och internationellt. De kulturella och kreativa branscherna växer såväl i kommunen som i länet.

Kreativ biblioteksverksamhet

Vi har två fasta bibliotek i kommunen samt ett rullande: vår nya, fina bokbuss. Personalen på Kramfors kommuns bibliotek har en stor kulturell bredd i sina kompetenser. Tillsammans arrangerar de spännande evenemang och skapar projekt för bland annat läsfrämjande, digital kompetens och bildning. Författarträffar, sagostunder, bokcirklar och andra läsfrämjande insatser pågår året om. Kramfors bibliotek delar lokaler med vår konsthall, som visar samtidskonst och konsthantverk av yrkesverksamma konstnärer.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktpersoner
Ninni Mellander
Tel: 0612-80252
ninni.mellander@kramfors.se

Karin Högström
Tel: 0612-80081
karin.hogstrom@kramfors.se