• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Ekonomi och budget

Målet med kommunens pengar är inte att göra vinst utan att skapa en god verksamhet för de pengar som finns

Mål- och ekonomiprocessen är lång och innehåller många faser, som slutligen blir en budget som kommunfullmäktige beslutar om i juni varje år. När det är valår görs en budget även i november.

De fyra kommunövergripande målen i budgeten är

  • nöjda medborgare och kunder
  • god kvalitet
  • attraktiv arbetsgivare
  • god ekonomisk hushållning

I budgeten fördelas också pengarna i en summa till nämnderna och de investeringar som ska göras beskrivs.

Under budgetåret följs budgeten upp i en delårsrapport. Det sker i augusti och när året är slut i en årsredovisning.

Nämnderna gör sedan en planering för sina ansvarsområden i en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen utgår från de beslut som finns i budgeten.

Fördelning av pengar (nettokostnad i tkr)

 


Budget 2016

Budget 2017

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

478 537

494 192

Barn-, kultur och utbildningsnämnden

383 298

379 004

Miljö- och byggförvaltningen

8 561

8 964

Överförmyndarnämnden

2 633

2 954

Revision

1 484

1 523

Kommunstyrelsen

165 249

193 577

Totalt

1 039762

1 080 214

Investeringar 

 

Planerade investeringar i tkr‌


2016

2017

Krambo i kommunens lokaler

13 100

11 700

Kommunen

26 000

61 678

Krambo, investering i nya bostäder


20 000

 

Uppdaterad: 2018-07-06 Sidansvarig: Elisabet Jonsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Stefan Billström, ekonomichef
Tel: 0612-801 43

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.