• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

Organisation

En kommun kan organiseras på olika sätt. Gemensamt för alla kommuner är att den styrs av en politisk ledning.

De som har det övergripande ansvaret är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet i en kommun.

I det kommunala valet väljs personer till ledamöter i kommunfullmäktige. Sedan väljer kommunfullmäktige personer till övriga nämnder och bolag.

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs och är ledande förvaltningsorgan. Utöver det finns ett antal facknämnder som har egna förvaltningar. Kommunen har också ett antal kommunala bolag.

Kramfors kommun är organiserad i kommunstyrelse och nämnder, förvaltningar samt kommunala bolag.

Uppdaterad: 2017-11-17 Sidansvarig: Elisabet Jonsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.