Vaihtaminen kaksiosaiseen jäteastiaan

TÄRKEÄÄ!

  • Molemmissa tapauksissa vanha jäteastia täytyy tyhjentää ennen uuden astian käyttöönottoa.
  • Muistisääntönä kannattaa pitää, että sekä uudessa että vanhassa astiassa ei voi olla jätteitä yhtä aikaa.
  • Noutopaikalle saa tyhjennyspäivänä jättää vain yhden jäteastian.

Kun uusi kaksiosainen jäteastia on toimitettu, siirrä se sivuun säilytettäväksi, kunnes vanha jäteastia on tyhjennetty viimeisen kerran.