Flerbostadshus

Flerbostadshusen kommer att få sina kärl för matavfall levererade under hösten 2024. Insamlingen kommer att ske i bruna kärl avsedda för matavfall och restavfall slängs även fortsättningsvis i de gamla kärlen som finns utställda på platsen.

Informationsträff för flerbostadshus

Äger du ett flerbostadshus eller företräder en bostadsrättsförening?

- Vi bjuder in dig till en informationsträff om hur matavfall ska hanteras, vilken utrustning som finns för de boende samt vilka sopkärl ni kommer att tilldelas för att hantera den kommande matavfallsinsamlingen. Vi kommer också gå in på hur man med bra information kan lyckas med sorteringen i sin fastighet.

En första informationsträff hölls i mars och detta blir en andra chans till att kunna delta.

Tid: 19 april kl 11.00-12.00

Plats: Digitalt (Teams)

Anmälan: Sker via mail till kramfors@kommun.se

OBS! Anmälan krävs för att få möteslänken skickad.

 

Informationsmaterial från den informationsträff som hållits i mars kan du ladda ner här Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster..

sverigesorterar.se Länk till annan webbplats. finns informationsmaterial för nedladdning. Där finns bland annat:

  • Information om källsortering på 33 olika språk
  • Bilder på hur olika typer av avfall ska sorteras
  • Filer och bilder på det nationella skyltsystemet för avfallssortering