Vårt personalpolitiska program

Kramfors kommun är Kramfors största arbetsgivare och har ansvar för att skapa välfärd och ett fungerande samhälle för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar som bor och vistas i kommunen. Styrningen av Kramfors kommuns utgår från visionen Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela vår kommun. Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen som ledstjärna fattar vi de beslut som ökar Kramfors kommuns attraktionskraft för alla.

Planeringen av verksamheten genomsyras av de fyra politiskt prioriterade områdena; barn och unga, jämställdhet, ekologisk hållbarhet samt företagsklimat.

Kramfors kommuns medarbetare utgör den främsta och viktigaste resursen för att kommunen ska kunna bidra till att:

  1. I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.
  2. I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid.
  3. Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat.
  4. Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande.
  5. Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun.

Kramfors kommun ska arbeta aktivt med att uppfattas som en attraktiv arbetsplats på en föränderlig arbetsmarknad med konkurrens om medarbetarna. Sträva efter att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och ledare.

Det personalpolitiska programmet innehåller ambitioner och långsiktiga strategier för Kramfors kommun som arbetsgivare som är särskilt viktiga att arbeta med i syfte att uppnå kommunfullmäktiges vision, mål och verksamhetsresultat med engagerade medarbetare. Det personalpolitiska programmet ska också bidra till samsyn och styrning av personalområdet inom kommunens samtliga verksamheter.

Välkommen att ta del av det nya personalpolitiska programmet i sin helhet under Relaterade dokument på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Madelene Nyhlen

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

E-post
kommun@kramfors.se