Kontaktvägar för företagare

För att underlätta för dig som företagare har vi samlat länkar till olika organisationer som erbjuder information och stöd till näringslivet.

ALMI Företagspartner Mitt
länk till annan webbplats
Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

BizMakerlänk till annan webbplats
BizMaker finns för att stötta dig på resan - från affärsidé till lönsamt företag.

Bolagsverketlänk till annan webbplats
Information om företagsregistrering mm.

Business Swedenlänk till annan webbplats
Business Sweden hjälper svenska företag att växa internationellt.

Coompanion Kooperativ Utveckling Västernorrlandlänk till annan webbplats
Informerar, rådgiver och utbildar om kooperativt och socialt företagande i Västernorrlands län.

Enterprise Europe Networklänk till annan webbplats
Hjälper dig att hitta affärskontakter främst i Europa. De har ett stort kontaktnät av kollegor inom nätverket samt med andra offentliga och privata aktörer.

Exportkreditnämndenlänk till annan webbplats
Hos EKN kan du försäkra dig mot risken för utebliven betalning för både små och stora affärer i de flesta av världens länder.

Handelskammarenlänk till annan webbplats
Har ett brett utbud av tjänster såsom att vara en betrodd tredje part i affärssammanhang eller att agera medlare vid skiljeförfaranden. De hjälper också till med handelsdokument.

High Coast Investlänk till annan webbplats
Jobbar med investeringsfrämjande insatser för Västernorrland. Som en lokal partner till Business Sweden är syftet att locka utländska investeringar till vår region.

Kommerskollegiumlänk till annan webbplats
Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik.

Konkurrensverketlänk till annan webbplats
Konkurrensverket är den myndighet som verkar för effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet.

Länsstyrelsen Västernorrland
länk till annan webbplats
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som utgör en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

PRVlänk till annan webbplats
Patent- och registreringsverket.

Region Västernorrlandlänk till annan webbplats
Företagsstöd till investeringar och satsningar till företag för utveckling av sina verksamheter.

Skatteverket
länk till annan webbplats
Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar.

Svenska ESF-rådetlänk till annan webbplats
Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska Socialfonden och Europeiska Integrationsfonden i Sverige.

Tillväxtverket
länk till annan webbplats
Tillväxtverket har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram.

Tullverketlänk till annan webbplats

Import- och exportbestämmelser, tulldeklarationer, taxor mm.

Verksamt.selänk till annan webbplats
Informationer och tjänster från Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket finns samlade på sidan.

Vinnovalänk till annan webbplats
Verket för innovationssystem.

Svar på vanliga frågor som inkommer till kommunen finns under relaterade länkar på denna sida. Det kan handla om barn & utbildning, bygga, bo & miljö, information & kommunikation, kultur & fritid, näringsliv & arbete samt stöd & omsorg.

Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Företagsservice
Tel: 0612-800 00
foretagsservice@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.