Fotot är taget innan coronapandemin.

Framtida chefsprogrammet 2020

Hej Petra Ödling, vad arbetar du med?

– Jag är rekryterare och praktiksamordnare inom välfärdsförvaltningen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag har en viktig roll när det gäller kompetensförsörjningen inom Välfärdsförvaltningen eftersom jag anställer alla timvikarier inom Stöd vård och omsorg samt Funktionsstöd. Jag tycker mitt jobb är roligt och jag trivs med att det är ombytligt, många bollar i luften och jag kan styra mitt arbete.

Vad ser du fram emot mest under Framtida chefsprogammet?

– Jag hoppas kunna få en känsla av hur det är att arbeta som chef. Redan efter två träffas känner jag att mina förhoppningar kommer att införlivas och jag tror att chefskuggningarna kommer att ge en ännu tydligare bild.

Vilken nytta kommer du att ha av Framtida chefsprogrammet?

– Min ambition och förhoppning är att få jobba som chef inom Kramfors kommun i framtiden. Jag hoppas såklart att chefsprogrammet kan lägga en bra grund för det.

Hej Marie Svedvall, vad arbetar du med?

– Jag jobbar som SFI-lärare.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag gillar att arbeta med människor. Att varje arbetsdag utmanas för att hitta de bästa lösningarna för varje enskild individ. De elever jag undervisar har ingen eller väldigt lite skolgång sedan tidigare.

Vad ser du fram emot mest under Framtida chefsprogammet?

– Jag ser fram emot att få lära mig mer om Kramfors kommun och dess organisation då jag bara bott i Kramfors i tre år. Jag tycker också det är bra att få lära känna människor som arbetar inom andra verksamheter.

Vilken nytta kommer du att ha av Framtida chefsprogrammet?

– Jag lär mig mer om olika verksamheter inom Kramfors kommun.

Hej Katja Nyström, vad arbetar du med?

– Jag är boendehandledare inom Kramfors kommun socialpsykiatri.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det absoluta bästa med mitt jobb är att jag aldrig vet hur min dag kommer se ut. Det är växlande arbetssituationer och jag har superfina arbetskollegor.

Vad ser du fram emot mest under Framtida chefsprogammet?

– Att få en ökad insikt om vad min chef tampas med på en daglig basis. Många av chefens arbetsuppgifter syns inte för oss som arbetar på "golvet". Det ska bli spännande att få följa med två olika chefer under skuggningsveckorna.

Vilken nytta kommer du att ha av Framtida chefsprogrammet?

– Jag ser framtida chefsprogrammet som en del i att få växa och utvecklas i min yrkesroll.

Hej Osman Saidabdala, vad arbetar du med?

– Jag är samordnare för barnrätt och ungdomsdemokrati.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Mitt huvudansvar är att leda, samordna och följa upp arbetet med barnkonventionen, barnrättsarbetet och barn och ungdomsdemokratifrågorna samt bygga upp ett forum för ungdomsdemokrati, driva och utveckla demokratiarbetet, där målet är att stärka ungdomars delaktighet i samhället.

Det bästa med mitt arbete är att jag har möjlighet att träffa barn, ungdomar och vuxna. Jag är ute och träffar ungdomar på skolor och mötesplatser, ungas fritidsverksamheter, ungdomsorganisationer och föreningar med mera.

Vad ser du fram emot mest under Framtida chefsprogammet?

– Att vara chef är ett förtroendeuppdrag och för att utföra ett bra jobb krävs både kunskaper och ledarskap. Jag ser framemot att utveckla mitt personliga ledarskap, få en inblick i chefsuppdraget samt vilka förväntningar och krav ställs på kommunens chefer. 

Vilken nytta kommer du att ha av Framtida chefsprogrammet?

– Jag har som ambition att utveckla mitt personliga ledarskap. Jag är nyfiken och öppen för nya utmaningar som ledare och vill självklart påverka framtiden.

Jag tror att chefsprogrammet kan ge mig förutsättningar för att göra ett bra jobb, utveckla mitt ledarskap för att kunna bidra till att verksamhetsutveckling. Jag får ökade kunskaper inom exempelvis arbetsgivarrollen, konflikthantering, kommunal ekonomi, styrmodell.

Hej Ida Nordvall, vad arbetar du med?

– Jag är förskollärare i grunden och har nu ett uppdrag som IKT-pedagog.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag trivs med mitt jobb för att jag får arbeta med teknik/digitalisering som alltid intresserat mig. Arbetet som IKT-pedagog (Information, Kommunikation, Teknik) är väldigt omväxlande.

Det är stimulerande att få vara med och driva utveckling ända från förskola till gymnasium för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Många tror att bara för att man är IKT-pedagog så tycker man att allt digitaliserat är bra men uppdraget är att arbeta för att digitaliseringen används som hävstång för lärande, inte bara används för användandets skull.

Vad ser du fram emot mest under Framtida chefsprogammet?

– Få fler verktyg för att kunna leda och driva mig själv och de jag arbetar med inom utveckling. Det kommer blir intressant att skugga en chef och just utifrån chefsperspektiv få ställa frågor och bolla funderingar vilket man inte gör i vanliga fall när man möter personerna i andra sammanhang.

Vilken nytta kommer du att ha av Framtida chefsprogrammet?

– Utbildningen ger ett större kontaktnät och nya bekantskaper. Dessutom är det positivt att få mer insyn i hur kommunen är uppbyggd och fungerar vilket bland annat ger en ökad förståelse för processer och beslut som tas. Men främst kommer jag nog ha nytta av de delar som tar upp kommunikationsverktyg, ledarskap, grupputveckling och beteendemönster och så vidare.

Hej Maria Fahlén, vad arbetar du med?

– Jag är specialpedagog på grund- och gymnasiesärskolan.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Mitt arbete är omväxlande, stimulerande och jag ges möjlighet till att påverka och utvecklas. Jag gillar att ha sociala kontakter och mötet med eleverna ger glädje och positiv energi. Arbetet är glädjefyllt och det är nära till skratt under dagarna.

Vad ser du fram emot mest under Framtida chefsprogammet?

– Få mer verktyg att utvecklas i mitt ledarskap. Det är intressant att få mer insikt om hur en kommun styrs, lagar och regler, vad man måste förhålla sig till. Träffa medarbetare som också är intresserad av ledarskap och chefsjobb. Chefsskuggningen ser jag fram emot.

Vilken nytta kommer du att ha av Framtida chefsprogrammet?

– Jag kommer i mitt jobb ha stor nytta av utbildning inom ledarskap och grupputveckling i förändring. Även mer insikt och förståelse för vilka förväntningar och krav som finns på chefer. Diskussioner och erfarenhetsutbyte med medarbetare i chefsprogrammet ger insikter och idéer som jag kan ta med mig i mitt nuvarande arbete.

Hej Jenny Schölander, vad arbetar du med?

– Jag jobbar som förskollärare på Kaptenens förskola i Kramfors.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa är barnen. Jag får umgås med dem varje dag och vara delaktig i deras utveckling under en längre tid.

Vad ser du fram emot mest under Framtida chefsprogammet?

– Det ska bli intressant att få skugga chefer för att se hur deras vardag kan se ut.

Vilken nytta kommer du att ha av Framtida chefsprogrammet?

– Jag kommer förhoppningsvis att få en större inblick i hur det är att vara chef och vad det innebär. Dessutom tror jag att jag kommer få en större förståelse för de chefer som jag möter idag och för dem som jag kommer att möta i framtiden.

Hej Helena Kringberg, vad arbetar du med?

– Jag är tjänstledig från mitt arbete som socialsekreterare och jobbar i dagsläget som skolkurator på Gudmundråskolan och Räddningsgymnasiet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb som skolkurator är att jag dagligen får träffa och hjälpa ungdomar som har behov av samtalsstöd och jag får träffa dem på deras arena. Jag har möjlighet att arbeta förebyggande med ungdomar och vara en trygg vuxen på skolan.

Vad ser du fram emot mest under Framtida chefsprogammet?

– Jag ser fram mot att få en inblick i rollen som chef och vad den innebär samt att jag får träffa nya människor som har liknande tankar och funderingar.

Vilken nytta kommer du att ha av Framtida chefsprogrammet?

– Jag får en inblick i vad rollen innebär och kan bättre förstå organisationen, vilket ger mig en grund att stå på den dagen jag söker en chefstjänst.

Fotnot: När intervjun gjordes arbetade Helena som skolkurator. Hon har numera återgått till sitt ordinarie jobb som socialsekreterare.


Hej Anders Fahlén, vad arbetar du med?

– Jag arbetar som stödpersonal på ett korttidboende.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa är att få hjälpa brukare att utvecklas och vara ett stöd i deras vardag.

Vad ser du fram emot mest under Framtida chefsprogammet?

– Få en inblick i chefsrollen samt personlig utveckling.

Vilken nytta kommer du att ha av Framtida chefsprogrammet?

– Jag kommer att få mer kännedom om min ledarroll i olika sammanhang. Utbildningen är väldigt bra upplagd.

Hej Linda Dahlkvist, vad arbetar du med?

– Jag är IKT-pedagog och förstelärare. IKT står för Information, Kommunikation, Teknik.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att få arbeta med skolutveckling med hjälp av digitaliseringens möjligheter! Jag får lära mig nya saker hela tiden, vilket också är självutvecklande. Jag har alltid varit intresserad av IKT och att nu få arbeta med att utveckla dessa delar inom skolan är otroligt stimulerande.

Vad ser du fram emot mest under Framtida chefsprogammet?

– Att bli mer insatt i hur det är att vara chef i en kommunalt styrd verksamhet och att få skugga olika typer av chefer. Det kommer även bli intressant med analysen från det test som vi ska göra.

Vilken nytta kommer du att ha av Framtida chefsprogrammet?

– Det uppdrag jag har idag omfattar bland annat att utbilda och inspirera pedagogisk personal till att använda sig av digitaliseringens möjligheter. Med denna bas tror jag att jag kommer ha nytta av programmet och jag hoppas få fler verktyg att lyckas med detta.

 

Hej Madeleine Wallenius, vad arbetar du med?

– Jag är utbildad bibliotekarie och arbetade som det på Kramfors bibliotek när jag började Framtida chefsprogrammet. Den 1 april tillträdde jag dock som bibliotekschef, så framtiden är redan här för mig :)

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa är att skapa givande samarbeten med både kommunmedborgare, andra kommunala verksamheter och föreningar för att kunna utveckla biblioteket till att bli den bästa möjliga mötesplatsen.

Biblioteket är där medborgarna finns, så bibliotekspersonalen samverkar med bland annat förskolorna, hemtjänsten i Nyland, Campus Kramfors, Internationella kvinnoföreningen och ABF. Jag har ett varierat och roligt jobb som bidrar till god service i kommunen.

Vad ser du fram emot mest under Framtida chefsprogammet?

– Jag ser framemot att få en ännu bättre insyn i kommunens struktur och arbete plus att jag får ett bra nätverk med de andra deltagarna i chefsprogrammet.

Vilken nytta kommer du att ha av Framtida chefsprogrammet?

– Jag känner att jag som nybliven chef har fått en bra grund och ett bra stöd från kommunen. Det är en fantastisk förmån att få ta del av detta.

 

Hej Ida Hägglund, vad arbetar du med?

– Jag är undersköterska och jobbar som sådan vid Ullånger/Docksta hemtjänst.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag får veta att jag alltid är behövd och att jag underlättar vardagen för dem som verkligen behöver det. Jag får vara ett stöd och bollplank för våra äldre och anhöriga vid svåra situationer, och jag möts av tacksamhet varje dag.

Vad ser du fram emot mest under Framtida chefsprogammet?

– Få tips och råd om hur jag kan gå tillväga för att bli chef. Det ska bli väldigt intressant och roligt att få skugga en enhetschef under en vecka, för att få se hur vardagen fungerar för dem. Min förhoppning är att chefsprogrammet kommer ge mig insikt, stöd och råd.

Vilken nytta kommer du att ha av Framtida chefsprogrammet?

– Jag har fått lära mig mycket om kommunikation och hur jag kan tänka vid obekväma situationer. Vi har tagit del av varandras erfarenheter och jag har fått ett nytt kontaktnät.


Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktpersoner
Birgitta Larsson
HR-strateg
0612-808 06
birgitta.larsson@kramfors.se