Energirådgivning

I vårt boende använder vi energi för uppvärmning, varmvatten och drift av elapparater. Energin utgör en stor del av hushållsbudgeten. All energianvändning innebär också en påverkan på miljön. Därför har vi goda skäl att begränsa användningen av energi.

Råd och stöd

Kramfors kommunala energi- och klimatrådgivning finansieras av Energimyndigheten. Rådgivningen är kostnadsfri för dig.

Genom rådgivningen ska du kunna minska din energianvändning och välja för miljön och klimatet bättre energikällor. En energi- och klimatrådgivare svarar på dina frågor om vedeldning, pellets, värmepumpar, solvärme, fjärrvärme, isolering, fönster, tätningslister, lågenergilampor, vitvaror m.m. Du kan även ställa frågor om transporter och kollektivt resande.

Vi besöker dig

Energirådgivaren kan även komma ut till föreningar, företag och skolor och berätta om bra energianvändning. Utställningar, mässor och informationsträffar är andra aktiviteter som energirådgivningen arrangerar.

Rådgivning på Internet

Det finns en gemensam nationell webbplats för energi- och klimatrådgivningen. Där hittar du mycket råd, tips och vägledning.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe