Bygga nytt, ändra eller riva


Visa karta med alla teman i eget fönster

Ska du bygga nytt, ändra eller riva något måste du nästan alltid skicka in en bygglovsansökan eller göra en anmälan till kommunen.

På dessa sidor kan du också läsa om den energirådgivning du kan få från oss.

Läs mer på undersidorna i menyn.

Ny taxa för byggärenden

Den 1 juli 2019 började vi använda en ny enklare taxa för byggärenden.

De vanligaste ärendena när du bygger på en bostadstomt har ett fast pris oavsett hur stort eller litet man bygger. Om det behövs fler än ett startbesked, platsbesök eller slutsamråd får du betala extra för dem.

För ärenden som inte gäller en- och tvåbostadshus är det också fasta priser för de vanligaste ärendena. Dessa är uppdelade i 4 storleksklasser för nybyggnad och två storleksklasser för tillbyggnad. Även här betalas extra om det behövs fler än ett startbesked, platsbesök eller slutsamråd.

Det är också fasta priser för inmätning/utstakning.

För ärenden där det är svårt att uppskatta en ungefärlig tidsåtgång baseras avgiften på hur lång tid miljö och byggs handläggning tagit. Timtaxan är i år 966 kronor per timme.

Taxan i sin helhet med bilagor hittar du under "relaterade dokument" på den här sidan.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612- 800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.