Att lämna anbud

Kommunen främjar en mångsidig leverantörsmarknad och strävar efter öppen dialog med leverantörer.

Här hittar du några tips för att underlätta processen att lämna anbud till den offentliga sektorn.

e-Avrop

Kramfors kommuns upphandlingar publiceras på e-Avrop, där du hittar upphandlingsdokumenten. All kommunikation sker via e-Avrop under upphandlingsprocessen.

Registrering krävs för att få uppdateringar och förtydliganden under anbudsprocessen.

Du kan också prenumerera på en CPV-kod (Common Procurement Vocabulary) via e-Avrop eller andra upphandlingssystem, så att du blir alltid informerad när det annonseras en ny upphandling.

Tips vid anbudslämning/anbudsansökan

  • Gå igenom upphandlingsunderlaget noggrant i god tid, inklusive kompletteringar och frågor/svar under anbudstiden.
  • Upphandlaren är kontaktperson under hela upphandlingsprocessen.
  • Alla leverantörer får ta del av uppkomna frågor.
  • Fråga om något är oklart eller känns fel, ju tidigare i processen desto bättre.
  • Kontrollera alla viktiga datum.
  • Utforma ditt anbud enligt anvisningarna i upphandlingsdokumentet.
  • Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet.
  • Notera de krav som vi ställer i upphandlingsunderlaget och se till att du uppfyller dem även om kraven inte känns relevanta för dig.
  • Följ instruktionerna som ges i upphandlingsunderlaget för en lyckad anbudsinlämning.
  • Se till att anbudet registreras i e-Avrop.

Som anbudsgivare kan du alltid vända dig till systemleverantören för råd och stöd om användning av systemet (e-Avrop).

Sist men inte minst vill vi tipsa om Upphandlingsmyndighetens webbsida där du hittar värdefulla information för båda leverantörer och myndigheter. Titta under Relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Belgin Fuchs

Kontakt

Kontakt
kommun@kramfors.se

Tel. 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors