Barn- och ungdomskultur

Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till ett mångsidigt och rikt kulturutbud och att de själva ska ges möjlighet till eget skapande. Det är viktigt för att väcka lust och intresse för olika konstnärliga uttryck. Ett kontinuerligt arbete sker för att öka tillgängligheten till kultur och skapa goda förutsättningar för att nå ut till alla barn. Kulturenheten samarbetar med förskoleverksamhet, skola, bibliotek, kulturskolan samt med andra verksamma inom kulturområdet.

Kulturenheten anordnar teater, musikprogram, dansföreställningar och filmvisningar för barn och unga i förskolorna och skolorna i kommunen.

I Konsthallen anordnas elevutställningar.

Skolbioverksamhet bedrivs för högstadiet.

Dansinspiratörerna är ett drogfritt dansprojekt som genomförs varje år för årskurs 9 i samarbete med högstadieskolorna. Syftet är att lära ungdomar att dansa, lära sig vett och etikett och att umgås utan alkohol.

Kulturenheten arrangerar varje år en filmfestival på hösten. Festivalen vänder sig till barn och unga från cirka 3 år och upp till unga vuxna. Filmerna visas på Royalbiografen.

Ung Kultur Möts (UKM) är mötesplatser i form av festivaler där unga människor får uttrycka sig kreativt och konstnärligt för en publik. En viktig del av festivalen är möjligheten att delta i workshops och vidga sitt kontaktnät. Unga människor mellan 13 och 20 år är välkommen att vara med. Allt som kan visas i en utställning eller på scen har en given plats i festivalen. UKM-festivalen arrangeras i mars – april varje år. UKM arrangeras i samarbete med Musik i Västernorrland och Sollefteå kommun.

Förskolornas utställning Kramfors 70 år

Förskolornas skapande till firandet Kramfors 70 år

Uppdaterad: Sidansvarig: Lena Hermansson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
852 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Ninni Mellander
Tel: 0612-80252
ninni.mellander@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.