Ett så kallat korskopplingsskåp. Ett skåp med många sladdar, i detta fall gula.

Bredband och IT-infrastrukturutveckling

Kramfors kommun har under ett antal år arbetat med utbyggnad av fysisk infrastruktur, detta för att möta den tjänsteutveckling som kräver ett snabbt och stabilt bredband. I kommunens arbete ingår att analysera behov, finna finansieringsmöjligheter, vara påverkanspart i nationella och regionala forum.

I kommunens arbete följer vi de nationella målen som vi antagit. I dagsläget skrivs även en regional bredbandsstrategi vilken vi kommer att förhålla oss till när vi tar fram vår egen NYA-plan för kommunen.

Kommunägda Mediateknik AB

Mediateknik AB är ett kommunägt bolag med uppdraget att tillhandahålla tjänster för ledningsbunden överföring av information, i första hand inom Kramfors kommun. Bolaget ansvarar även för den tekniska driften på nätet.

Läs mer om Mediateknik på deras webbplats, länk hittar du under rubriken Relaterade länkar på denna sida.

Det finns även ett antal andra aktörer på marknaden som säljer bredbandstjänster i kommunen.


Uppdaterad: Sidansvarig: Elin Andersson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.