Symbolen för återvinning visas i mitten av bilden föreställande olika typer av avfall.

Avfall och återvinning

Bland våra sidor för avfall och återvinning hittar du information om hur du sorterar för att minska ditt avfall, hur du kan tänka som konsument samt praktisk information runt soptömning, taxor och allt annat som rör området.

I Kramfors kommun arbetar vi förebyggande för att minska mängden avfall och vi hjälper Kramforsborna att sortera sitt avfall enligt avfallstrappan. Varje steg uppåt i trappan innebär en vinst för miljön. Under menyn för Relaterade länkar på den här sidan kan du läsa mer om avfallstrappan och hur du sorterar ditt avfall med minsta möjliga avtryck på miljön. Inom avfallsområdet används trappan för lagstiftning och politiska beslut och dess prioriteringsordning är uppbyggd efter en hierarki grundat på EU-direktiv.

Avfallstrappan i 5 steg, från lägst till högst: Deponi, energiåtervinning, materialåtervinning, återbruk och minskat avfall.

Bild på Avfallstrappan

Matavfallsinsamling

Under 2024 kommer vi påbörja matavfallsinsamling i Kramfors och därmed också leverera nya kärl för detta till alla abonnenter. För information om detta finns en egen miniwebb, den hittar du här.

Högberget

På Högberget i Kramfors hittar du kommunens återvinningscentral där både privatpersoner och företagare kan sortera sitt avfall.

Högbergets öppettider
Vardagar 7.00-15-45
Första måndagen i månaden 7.00-18.45

Sorteringsguiden

Är du osäker på hur ditt avfall ska sorteras kan du ta hjälp av sorteringsguiden som du hittar i menyn för Relaterade länkar. Där skriver du in vad som ska sorteras och du får svar på hur avfallet kategoriseras och var du kan slänga det.

Renhållningsordning

Enligt miljöbalken ska det i varje kommun finnas en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om hur kommunens avfallshantering ska skötas. Kommunfullmäktige har beslutat om att förlänga föreskrifterna och avfallsplanen till 2023-12-31 och du finner renhållningsordningen i menyn för Relaterade dokument på den här sidan.

Våra mål i avfallsarbetet
En del av renhållningsordningen utgörs av en avfallsplan. I nuvarande avfallsplan har Kramfors kommun antagit följande övergripande mål att arbeta med under perioden:

  • Minska avfallsmängderna
  • Ökad återvinning och återanvändning
  • Minska avfallets farlighet och negativ påverkan från avfallshanteringen
  • Förbättrad kommunikation och information

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00