Samhällsplanering

Hur mark och vatten ska användas kallas för fysisk planering. För att reglera denna har kommunen flera olika verktyg.

Ett av dessa är att upprätta planer för att säkerställa den utveckling man strävar efter. Det kan röra sig om såväl detaljplanering där enskilda kvarter eller byggnader berörs till mer översiktlig strategisk planering.

Huvudsakligen styrs kommunens arbete med planer av plan- och bygglagen men även andra lagar och föreskrifter, som exempelvis miljöbalken, påverkar hur planerna kan utformas.

Uppdaterad: Sidansvarig: Stina Sahlén

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se