20 november 2017
Bygga, bo & miljö

Örnfrakt förklarar

Kramfors kommun har tecknat avtal med Örnfrakt om väghållning, såväl vinter som sommar, inom vårt vägnät. Vi har genom två texter förklarat hur allt hänger ihop. Nu får också Örnfrakt chans att ge sin bild av avtalet samt gårdagens snöröjning.

Angående snöovädret och dess följdverkningar

Örnfrakt tog i slutet av september över maskinavtalet i Kramfors kommun. I det avtalet ligger bland annat ansvaret för vinterväghållningen för Kramfors kommuns vägnät. På grund av den korta tiden till avtalsstart beslöt Kramfors kommun och Örnfrakt med stöd av Lagen för offentlig upphandling att skjuta uppstartsmötet (start för avtalet i sin helhet) för avtalet till den 1 december 2017. Vid denna tidpunkt ska Örnfrakt redovisa en fullständig vinter- och sommarorganisation för Kramfors kommun med innehållande vinterresurser. Under tiden fram till detta datum ska Örnfrakt successivt tillsätta resurser i avtalet för att klara normal drift.

Detta har Örnfrakt uppfyllt och kommer också den 1 december att uppfylla kravet på en fullgod vinterorganisation. Vi har redan idag en organisation som kan klara av ett ”normalt” snöfall samt halkbekämpning under dygnets alla timmar.

Det som har inträffat under de senaste dygnen i Kramfors såväl som andra kommuner i Västernorrland är inte ett normalt snöfall, vissa delar av kommunen och länet har fått snömängder på upp till 40 cm under mycket kort tid. Detta innebär en oerhörd belastning även för en fullt utbyggd organisation och kommer i alla lägen påverka många samhällsfunktioner. Det snöfall som föll under söndagen har påverkat alla kommuner i området samt alla större och mindre vägar.

Detta är givetvis djupt olyckligt om detta påverkar människor och dess vardag och vi försäkrar att vi arbetar på att lösa den uppkomna situationen så skyndsamt som bara är möjligt. Vår organisation fylls på med resurser för varje timme och kommer senast innan den 1 december vara fullständigt utbyggt. Vill dock bara poängtera att även en fullt utbyggd vinterorganisation kommer att möta stora svårigheter vid den här typen av icke normalt väder.

Några av ni kommuninnevånare har också hört av er angående att vi plogar på vägar och områden som inte tillhör Kramfors Kommun och det stämmer. Vi har åtaganden gällande vinterväghållning för en rad kommuner, statliga verk och företag men dessa tillhör inte organisationen för Kramfors kommun. Dock så har vi möjlighet att använda oss även av dessa inom Kramfors kommun när de är klara på sina ordinarie områden.

Detta gjordes igår, görs idag och kommer att göras även i framtiden om dessa uppfyller de maskin och miljökrav som Kramfors kommun ställer på oss som leverantör.

Med vänlig hälsning

Tobias Blomquist
Affärsområdeschef Bygg & Anläggning
Örnfrakt

Uppdaterad: 2017-11-20 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Tobias Blomquist
Affärsområdeschef
Bygg & Anläggning
Örnfrakt
tobias.blomquist@ornfrakt.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.