• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
20 mars 2018
Bygga, bo & miljö

Omnevikens utveckling

För en tid sedan berättade vi om LONA-projektet Hållbara besöksmål i Norabygden. Nu har vi fått besked om att ännu ett av våra sökta projekt beviljats. ”Omnevikens utveckling” tilldelas 22 000 kronor och kan därmed ta sin början.

Förbättrad miljö för fisk
Byaföreningen i Omne, Nordingrå, har inventerat bäckar och vattendrag som mynnar ut i Omneviken. Kvarnhusbäcken har under lång tid haft vandrande fiskbestånd, som på grund av igenslamning fått en tuffare tillvaro.

För att underlätta för fisken att reproducera sig vill byaföreningen restaurera lekbottnar i bäckens nedre halva. Det ska man göra genom att rensa bort uppslammad sand och lägga ut nytt lekgrus.

Ny vandringsled för upplevelser
Genom projektet vill byaföreningen även tillgängliggöra området för rekreation och upplevelser. Efter en avverkning har en vidunderligt vacker utsikt över Omnefjärden och havet trollats fram. I området finns redan en befintlig vandringsled, nu är tanken att man ska ansluta en ny led till den från Brattberget till Öjberget.

Nöjd med samverkan
Omnevikens byaförening är mycket aktiv och driver bland annat Omnebadet. Att ingå i ett gemensamt projekt med Kramfors kommun är något de säger sig vara nöjda med.

– Vi har kunskap om och känsla för vårt geografiska område, men ser att det finns många vinster att göra genom att samarbeta. Tillsammans får vi muskler att skapa vi något större, säger ordförande Rickard Nordenberg.

Samverkan mellan kommun och ideella satsningar
Naturvårdsbidraget LONA (lokala naturvårdsprojekt) är ett statligt bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga engagemang för naturvård. Projektmedlen bygger alltså på samverkan, varken kommuner eller föreningar kan själva ansökan om finansiell stöttning.

Uppdaterad: 2018-03-20 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Susanne Königson
Chef samhällsavdelningen
0612-803 20
susanne.konigson@ kramfors.se

Andreas Gylling
Samhällsplanerare
0612-808 18
andreas.gylling@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.