• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Karta
 • | Other languages
15 maj 2018
Bygga, bo & miljö

Vårfloden börjar avta

Det är fortsatt höga flöden runt om i länet, men vattnet börjar sjunka undan i små och medelstora vattendrag. Situationen i Kramfors kommun förbättras varje dag.

– Det är fortfarande mycket vatten i omlopp, men det märks tydligt att vårfloden har nått sin kulmen och nu är på väg att mattas, säger Peter Levin, teknisk chef.

Dagsläget i sjöar som vi driftar
Levin berättar att det fortfarande är mycket vatten i Storvattnet, men att det inte längre rinner över uppdämningen. Även Sjöbysjön verkar hålla emot och vi släpper igenom så mycket vatten som är lämpligt.

Bussjöns nivå är lägre än förra veckan och vid Grössjön håller vi på att stänga luckorna. De områden längs Hälsans stig i Kramfors som stängdes av har åter öppnats.

Varningen kvarstår
SMHI:s prognoser håller kvar klass 2-varningen ett tag till. De större vattendragen i länet, till exempel Ångermanälven, kan komma att stiga, men nivåerna väntas inte bli problematiska.

Risk för ras och skred
Översvämningar kan göra jorden mer instabil och när vattnet drar sig tillbaka sjunker inte alltid grundvattennivån i samma takt samtidigt som vattendragens mothållande krafter minskar. Jordmassan riskerar då att komma i rörelse och ras och skred kan utlösas. Det finns en förhöjd risk för ras i exempelvis nipkanter, vägslänter och andra slänter mot vattendrag.

Tecken på ett inledande skred kan vara:

 • plötsliga sprickor och sättningar i marken
 • träd och stolpar som börjar luta
 • brott på ledningar och kablar i marken
 • färska erosionsskador i slänter mot vattendrag

Vid tecken på begynnande skred kontakta din kommun. Kontakta ditt försäkringsbolag om raset är vid din fastighet och hotar din egendom. Kontakta väghållaren om raset sker eller riskerar att ske vid en allmän väg.

Om ett ras skulle inträffa:

 • gå inte nära raskanten (raset kan fortsätta)
 • varna andra som kan befinna sig i området
 • i akuta situationer, ring 112

Läs mer om ras och skred på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2018-05-15 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Peter Levin
Chef tekniska avdelningen
peter.levin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.