05 juli 2018
Bygga, bo & miljö

Planerna på återvinningscentral
i Ullånger lever än

För ett år sedan berättade vi att en återvinningscentral i Ullånger fanns på skissbordet. Av olika anledningar har projekteringen fördröjts. Intentionen att ge befolkningen i Höga kusten en chans att lämna grovavfall på hemmaplan kvarstår dock.

I den avfallsplan som Kramfors kommunfullmäktige antog 2015 finns målet att lokalisera en mindre återvinningscentral i kommunens östra del. Ett förslag togs fram om att bygga den i Ullånger bakom Centrum.

Vid den medborgardialog som hölls i juni 2017 kom närboende med funderingar om det lämpliga i att bygga en sådan anläggning så nära ett bostadsområde.

– Det är synpunkter som vi naturligtvis tar allvarligt på. Dessutom har vi kommit fram till att ytan bakom Centrum är något för liten för att allt ska fungera bra, berättar Annamaria Berglund, enhetschef för avfall och återvinning.

Två tänkbara alternativ undersöks
Förutom det nämnda området har man därför tittat på två andra tänkbara ytor i Ullånger. Det ena ligger i nära anknytning till centrum och kommunen är markägare. Marken är dock inte beredd utan det måste till grävning, pålning och annat innan en återvinningscentral kan byggas.

Det andra tänkbara stället ligger några kilometer utanför centrala Ullånger och ägs av ett företag. Samtal med ägaren pågår.

– Vi är alltså inne i ett intensivt projekteringsskede. Inget är bestämt ännu, men jag hoppas att pusselbitarna faller på plats under hösten, säger Annamaria Berglund.

Uppdaterad: 2019-01-11 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Annamaria Berglund
Enhetschef för
Avfall och återvinning
annamaria.berglund@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.