Vandring i Skuleskogen. Bild: Höga Kusten Destinationsutveckling

Vandring i Skuleskogen. Bild: Höga Kusten Destinationsutveckling

12 juli 2018
Bygga, bo & miljö

Kramfors klättrar 20 platser i miljöbarometern

Sveriges kommuner rankas varje år i miljöbarometern som tas fram av Aktuell Hållbarhet. I årets ranking klättrar Kramfors med 20 platser, till nummer 174 av 290 kommuner. Bland länets sju kommuner placerar sig Kramfors på en tredje plats.

Vad ligger då bakom den positiva utvecklingen i Kramfors?

– Vi har arbetat med systematiskt miljöarbete under många år, exempelvis med miljökvalitetsnormer för vatten, hållbara transporter, minskad plastanvändning och inte minst för ekologisk och lokalproducerad mat, säger Peter Carlstedt, kommundirektör.

Ekologiskt och lokalproducerat

En hållbar livsmedelsstrategi ger också pluspoäng i miljöbarometern. Sedan år 2012 lagas en allt större del mat av ekologiska och lokalproducerade råvaror i kommunens kök. Matsedeln är säsongsanpassad och andelen rött kött har minskat till förmån för baljväxter och vegetabilier. Kommunens kostenhet arbetar också med att minska matsvinnet samt att ställa krav på grossisters hållbarhetsarbete.

Laddinfrastruktur och elbilar

I juni i år beviljade EU medel till samarbetsprojektet Stolpe in för Land och Stad, SiSL. Projektet ska främja hållbara transporter i mellersta Norrlande genom att stimulera aktörer att etablera laddmöjligheter på strategiska platser längs de viktigaste vägarna och transportstråken i Västernorrland och Jämtland. Målet är att göra det möjligt att resa med elbil i hela mellersta Norrland. Det ger en ökad tillgänglighet och valfrihet för såväl privatpersoner som näringsliv, att köra på förnybar el och därmed bidra till att minska koldioxidutsläppen.

Minskade klimatutsläpp

Kramfors kommun deltar sedan tidigare i Sveriges Ekokommuner och initiativet Fossilfritt Sverige. Inom kort undertecknar Kramfors kommun också Borgmästaravtalet, som samlar tusentals lokala och regionala myndigheter, nationellt och internationellt, för att minska klimatutsläppen.

– Borgmästaravtalet är ytterligare ett steg i vår hållbarhetsstrategi. Målsättningen, som också ligger i linje med Sveriges miljömål, innebär en reducering av klimatutsläppen med 40 procent senast år 2030.

Klimatsmarta förskolor

Förskolorna är också med i miljöarbetet genom initiativet kemikaliesmart förskola eller giftfri förskola som det också kallas. Förskolorna har exempelvis rensat bland leksakerna. Personal och chefer har deltagit i föreläsningar om miljö. Barnen inkluderas i miljöarbetet via ett material med tips och aktiviteter som tagits fram av Kemikalieinspektionen i samarbete med Håll Sverige Rent. Tillsynskontroller sker återkommande av exempelvis leksaker, inom- och utomhusmiljö, mat och servering samt förbrukningsartiklar.

– Vi har mycket kvar att göra men vi är definitivt på rätt väg, avslutar Peter.

Kommunenkäten

Aktuell Hållbarhet har varje år sedan 2009 skickat ut en kommunenkät. I år innehöll enkäten 23 frågor och en följdfråga. Utöver kommunenkät har data samlats in från Vattenmyndigheterna, Boverket, Kolada (kommun- och landstingsdatabasen), Miljöfordon Syd, Ekomatscentrum, Håll Sverige Rent, Naturskyddsföreningen och SKL som underlag för rankingen.

Läs mer

Miljöbarometern, resultatlänk till annan webbplats

Miljöbarometerna, se kommunens svarlänk till annan webbplats

EU-miljoner främjar laddinfrastruktur och elbilar

Borgmästaravtalet för klimat och energi

Vi satsar på kemikaliesmarta förskolor

 

Uppdaterad: 2019-01-14 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Peter Carlstedt
Kommundirektör
peter.carlstedt@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.