09 november 2018
Bygga, bo & miljö

Björknäs sjukhem förvärvas

Turerna kring Björknäs har varit både många, långa och tidvis i ett till synes låst läge. Idag har vi dock förvärvat fastigheterna vid Kronofogdens exekutiva auktion. Målet är att området kring Kyrkviken ska utvecklas och bli en attraktiv plats. 

Det före detta sjukhemmet i Björknäs har under många år varit en sorglig syn. De hårt vandaliserade och brandhärjade byggnaderna har också varit ett stort problem ur säkerhetssynpunkt – en farlig plats helt enkelt.

– Vi har aldrig bedrivit egen verksamhet i Björknäs eller haft ansvar för fastigheterna men självklart har omständigheterna varit problematiska för vår kommun. Därför känns det bra att vi nu får möjlighet att agera, säger Jan Sahlén, kommunstyrelsens ordförande.

Ingår i utvecklingsplanen

Fastigheterna Bergom 16:43 och 16:44 som ligger 3 kilometer från Kramfors stad, omfattar en total tomtareal på drygt 90 000 kvm med utsikt över Björknässundet och ingår i utvecklingsplanen för Kramfors kommun.

– Det är ett fantastiskt fint område som kan utvecklas och göras attraktivt för våra invånare, säger Staffan Östman, projektledare, som tillsammans med Sofie Wallblom, fastighetssamordnare, representerade Kramfors kommun vid auktionen idag.

Björknäs före detta sjukhem, utsikt från innergården mot Gudmundrå kyrka.

Björknäs före detta sjukhem, utsikt från innergården mot Gudmundrå kyrka.

Vinnande bud

Kramfors kommun lade det vinnande budet på 370 000 kronor. Från summan kvittas sedan de förra ägarnas skulder, totalt 226 000 kronor, vilket gör att betalningen för fastigheterna landar på drygt 140 000 kronor.

– Som ett första steg ska vi städa och säkra fastigheterna. Därefter får vi diskutera på vilket sätt vi går vidare, avslutar Jan Sahlén.

Fördelning av köpeskillingen sker den 10 december. Fram till det datumet kan säljarna överklaga köpet.

Björknäs före detta sjukhem, utsikt från innergården mot sundet.

Björknäs före detta sjukhem, utsikt från innergården mot sundet.

Historik

Björknäs sjukhem byggdes på 50-talet. Där bedrev Landstinget Västernorrland verksamhet fram till år 2004. Sedan dess har den cirka 8 000 kvadratmeter stora byggnaden stått tom och oanvänd.

Planer på spaanläggning

År 2008 sålde Landstinget fastigheterna i Björknäs till ett lettiskt bolag som hade planer på att driva en spaanläggning. När den ekonomiska krisen drabbade de baltiska länderna lades planerna på is. De tomma byggnaderna drabbades snart därefter av återkommande skadegörelse.

Förelägganden och förvärvsförsök

Utifrån säkerhetssynpunkt har miljö- och byggförvaltningen under flera år försökt få ägarna att städa upp. Ett flertal förelägganden har gjorts. Kramfors kommun har också försökt komma överens med det lettiska bolaget om ett förvärv av fastigheterna. Försöken gav dock inga resultat, vare sig förelägganden förvärvsförsök.

Exekutiv auktion

I april 2017 sände Kramfors kommun en stämningsansökan till Kronofogden. Det lettiska bolaget hade då skulder på drygt 150 000 kronor för vatten- och avloppskostnader. I november samma år uppgick skulden till 200 000 kronor inklusive ränta och Kronofogden beslutade om utmätning.

Kronofogden beslutade dock att inte gå vidare med en försäljning. Vid en värdering av fastigheterna som myndigheten gjorde våren 2018, hamnade marknadsvärdet på noll kronor.

Kramfors kommun lämnade då in ett yttrande och tillkännagav att kommunens avsikt var att lägga ett bud på byggnaderna. Den 9 oktober beslutade Kronofogden att genomföra den exekutiva auktionen för Bergom 16:43 och 16:44, det vill säga Björknäs före detta sjukhem.

Uppdaterad: 2019-06-03 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04 jan.sahlen@kramfors.se

Sofie Wallblom Fastighetssamordnare
0612-803 15
sofie.wallblom@kramfors.se

Staffan Östman Projektledare
0612-803 07
staffan.ostman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.