Kramfors avfallschef Annamaria Berglund och Anders Johansson, Byggnads AB Lennart Eriksson

12 november 2020
Bygga, bo & miljö

Aktuell status för återvinnings­centralen i Ullånger

Bygglovet för återvinningscentralen i Ullånger överklagades i somras. I väntan på beslut från Länsstyrelsen presenterar entreprenören för projektet två alternativa tidsplaner.

Vad är status på projektet?
Annamaria Berglund, enhetschef avfall och återvinning:

– Bygglovet som beviljades den 9 juni överklagades till Länsstyrelsen som handlägger ärendet och fattar beslut om överklagan ska godkännas eller avslås. I dagsläget finns det ingen prognos för när beslutet är fattat av Länsstyrelsen. Även Länsstyrelsens beslut kan sedan överklagas i ytterligare instanser.

– Byggnads AB Lennart Eriksson är den entreprenör upphandlats för att genomföra bygget. Företaget har tagit fram två alternativa tidsplaner för när återvinningscentralen kan vara klar om beslut om bygglov kommer under första halvan av 2021.

Vilka två alternativ kan bli aktuella?
Anders Johansson, Byggnads AB Lennart Eriksson:

– Det ena scenariot är att vi kan börja bygga i april 2021, då kan vi vara klara i november samma år. Det andra är att vi börjar bygga i september 2021 och är klara i september 2022.

– När vi kan börja bygga styrs av när vi får besked från Länsstyrelsen samt vilket besked vi får För att kunna köra igång i april behöver besked om bygglovkomma i god tid i och med att vi behöver en viss ställtid för att kunna sätta igång. Vad som räknas som god tid beror lite på omständigheterna, framför allt hur vintern har sett ut, men även aktuell resursutnyttjandegrad.

Vad beror ställtiden på?
Anders Johansson, Byggnads AB Lennart Eriksson:

– Det första steget i byggprocessen är markarbeten. När våren kommer brukar de underleverantörer vi samarbetar med ofta ha många projekt inplanerade i och med att många av dessa påbörjas när tjälen släpper. Exakt hur det kommer se ut till våren är svårt att säga nu. Tjälen beror ju på vilken typ av vinter vi får, men det som styr vår ställtid är framför allt hur belastade de som ska utföra markarbetena är.

– I och med att vi inte har något besked i dagsläget så kan vi inte boka upp personal och maskiner i förväg. Våra underleverantörer har inte möjlighet att vänta på besked från oss innan de tar på sig andra uppdrag.

Varför går det inte att sätta igång senare på våren, eller i början av sommaren?
Anders Johansson, Byggnads AB Lennart Eriksson:

– För att hålla oss till den budget som är beslutad måste vi undvika vinterarbete. De alternativ vi har tagit fram är anpassade utifrån det. Att bygga på vintern är både dyrare och mer tidskrävande eftersom kylan skapar tröghet i byggprocessen. Exempelvis medför vinterarbete kostnader för att tina tjälen, tältbyggnader och uppvärmning.

– Det moment som tar längst tid är när betongplattan ska torka ur och härda. Innan betongen är klar kan vi inte lägga golvmattor och andra ytskikt, därför styr det vilka tidplaner som är möjliga. Om vi kan börja i april kan vi jobba på utan avbrott medan alternativet med start i september innebär att arbetet pausas under vintern. Därav sträcker sig det alternativet över längre tid men å andra sidan så beräknas det alternativet bli klart tidigare på hösten.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Annamaria Berglund
Enhetschef avfall
och återvinning
0612-803 44
annamaria.berglund@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.